Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp phòng trừ rệp Myzus Persicae tại Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp phòng trừ rệp Myzus Persicae tại Thái Nguyên

Cập nhật: 20:25 Ngày 26/04/2016

Báo cáo thực tập Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp phòng trừ rệp Myzus Persicae đến năng suất, hàm lượng đường cao lương ngọt tại Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1

1. Đặt vấn đề ....................................................................................................... 1

2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................... 2

3. Yêu cầu của đề tài........................................................................................... 2

4. Ý nghĩa của đề tài ........................................................................................... 2

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.............................................................. 3

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài............................................................................ 3

1.2. Tình hình nghiên cứu về cây cao lương ...................................................... 4

1.2.1. Nguồn gốc, phân bố và 1 số đặc điểm nông sinh học

của cây cao lương ............................................................................................... 4

1.2.2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất về cao lương ngọt trên thế giới .......... 9

1.2.3. Tình hình nghiên cứu và sản xuất về cao lương ngọt ở Việt Nam......... 11

1.3. Tình hình nghiên cứu về rệp và biện pháp phòng trừ rệp................................ 16

1.3.1. Tình hình nghiên cứu về rệp và biện pháp phòng trừ rệp trên thế giới........... 16

1.3.2. Tình hình nghiên cứu về rệp và biện pháp phòng trừ rệp hại

cây trồng nông nghiệp ở Việt Nam................................................................... 18

1.4. Nhận xét chung từ tổng quan và những vấn đề cần phải tiến hành

nghiên cứu về rệp Myzus persicae hại cao lương ngọt .................................... 23

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU ................................................................................................ 24

2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu .............................................................. 24

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu.............................................................. 24

2.3. Nội dung nghiên cứu.................................................................................. 24

2.4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 24

2.4.1. Phương pháp xác định thành phần, tần suất xuất hiện và

diễn biến của các loài rệp hại cao lương ngọt................................................... 24

2.4.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của rệp Myzus persicae

hại trên cao lương ngọt ..................................................................................... 26

2.4.3. Nghiên cứu hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong

phòng trừ rệp Myzus persicae hại cao lương ngọt............................................ 28

2.4.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc BVTV trong phòng trừ rệp

Myzus persicae đến năng suất và hàm lượng đường trong cao lương ngọt............. 31

2.5. Phương pháp xử lý số liệu ......................................................................... 31

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN..................................................... 32

3.1. Thành phần, tần suất xuất hiện và diễn biến của các loài rệp hại

trên cao lương ngọt tại Thái Nguyên ................................................................ 32

3.1.1. Thành phần, tần suất xuất hiện của các loài rệp hại trên cao lương

ngọt tại Thái Nguyên ........................................................................................ 32

3.1.2. Diễn biến mật độ rệp Myzus persicae qua các kỳ điều tra ..................... 32

3.2. Đặc điểm sinh vật học của rệp Myzus persicae hại trên cao lương

ngọt tại Thái Nguyên ........................................................................................ 34

3.2.1. Đặc điểm hình thái của rệp Myzus persicae hại trên cao lương

ngọt tại Thái Nguyên ........................................................................................ 34

3.2.2. Thời gian phát dục của rệp Myzus persicae ........................................... 36

3.2.3. Khởi điểm phát dục (to), tổng tích ôn hữu hiệu (K) và số lứa lý thuyết

(Y) của rệp Myzus persicae trên cao lương ngọt.............................................. 39

3.2.4. Sức sinh sản của rệp Myzus persicae trên cao lương ngọt..................... 41

3.2.5. Nhịp điệu sinh sản của rệp Myzus persicae trên cao lương ngọt ........... 43

3.3. Hiệu lực của thuốc BVTV trong phòng trừ rệp Myzus persicae

hại trên cao lương ngọt tại Thái Nguyên. ......................................................... 44

3.3.1. Hiệu lực của thuốc BVTV trong phòng trừ rệp Myzus persicae

hại trên cao lương ngọt tại Thái Nguyên ở trong phòng thí nghiệm. ............... 44

3.3.2. Hiệu lực của thuốc BVTV trong phòng trừ rệp Myzus persicae

hại trên cao lương ngọt tại Thái Nguyên ở ngoài đồng ruộng.......................... 46

3.4. Ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc BVTV trong phòng trừ rệp

Myzus persicae đến năng suất và hàm lượng đường cao lương ngọt

tại Thái Nguyên................................................................................................ 47

3.4.1. Ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc BVTV trong phòng trừ rệp Myzus

persicae đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất cao lương ngọt ...... 47

3.4.2. Ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc BVTV trong phòng trừ rệp

Myzus persicae đến hàm lượng đường trong các giai đoạn sinh trưởng

của cao lương ngọt............................................................................................ 50

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ............................................................................. 52

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:25 26/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp