Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánh

Nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánh

Cập nhật: 21:21 Ngày 02/04/2016

Báo cáo thực tập Nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Giả thuyết vấn đề nghiên cứu 2

3 Phƣơng án kiểm định giả thiết 3

4 Mục tiêu của luận án 3

5 Đối tƣợng nghiên cứu 3

6 Giới hạn nghiên cứu 3

7 Đóng góp mới của luận án 3

Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5

1.1 Khái quát về tình hình máy kéo nhỏ sử dụng trong sản xuất nông

nghiệp Việt Nam 5

1.2 Tổng quan về truyền động vô cấp trên máy kéo 9

1.2.1 Khái quát về các loại hình truyền lực vô cấp 9

1.2.2 So sánh các loại CVT 15

1.3 Công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc liên quan đến đề tài

luận án 18

1.3.1 Các nghiên cứu về máy kéo với truyền lực vô cấp 18

1.3.2 Các nghiên cứu về điều khiển truyền động vô cấp 24

1.4 Ứng dụng truyền lực vô cấp phân tầng cho máy kéo nhỏ sản xuất

tại Việt Nam 28

Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31

2.1 Phƣơng pháp mô hình hóa và mô phỏng 31

2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm 36

2.2.1 Phƣơng pháp đo các đại lƣợng không điện 37

2.2.2 Phƣơng pháp điều khiển tỷ số truyền 39

2.2.3 Phƣơng pháp tạo tải 46

2.2.4 Phƣơng pháp xử lý và gia công số liệu thực nghiệm 47

Chương 3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC MÁY KÉO BỐN

BÁNH VỚI HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC VÔ CẤP PHÂN TẦNG 48

3.1 Phác thảo sơ đồ truyền lực vô cấp phân tầng cho máy kéo nhỏ bốn bánh 48

3.2 Xây dựng mô hình các hệ thống thành phần 49

3.2.1 Mô hình động cơ máy kéo 49

3.2.2 Mô hình truyền lực vô cấp phân tầng 50

3.2.3 Mô hình hộp số- truyền lực chính và cuối 80

3.2.4 Mô hình bánh xe máy kéo nông nghiệp 81

3.2.5 Mô hình máy nông nghiệp 82

3.2.6 Phần tử điều khiển (ECU) và cảm biến 83

3.2.7 Kết nối mô hình mô phỏng và thử nghiệm mô hình 84

Chương 4 PHÂN TÍCH MỘT SỐ TÍNH CHẤT HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU

KHIỂN CỦA MÁY KÉO TRUYỀN LỰC VÔ CẤP PHÂN TẦNG 92

4.1 Lựa chọn máy nông nghiệp đi kèm 92

4.2 Ảnh hƣởng của vị trí lắp cảm biến tải trọng đến tính chất điều khiển

tỷ số truyền của CVT 94

4.3 Ảnh hƣởng của hệ thống tự động điều khiển tỷ số truyền đến tính

chất hoạt động của máy kéo 98

4.3.1 Liên hợp với cày trụ 99

4.3.2 Liên hợp với cày chảo 103

4.3.3 Phân tích sự biến thiên của lực cản cày và tỷ số truyền CVT 106

Chương 5 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 110

5.1 Mục đích nghiên cứu 110

5.2 Thiết kế, chế tạo mô hình thí nghiệm 110

5.2.1 Mô tả chung 110

5.2.2 Tính toán, thiết kế các phần tử thiết bị thí nghiệm 111

5.2.3 Hoàn thiện thiết bị thí nghiệm 115

5.3 Tổ chức thí nghiệm 115

5.3.1 Thí nghiệm hệ thống điều khiển tỷ số truyền vô cấp bằng tay 116

5.3.2 Thí nghiệm điều khiển tự động tỷ số truyền vô cấp 118

5.3.3 Thí nghiệm đối chứng đánh giá độ tin cậy của mô hình mô phỏng 119

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 122

Tài liệu tham khảo 125

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 21:21 02/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp