Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Năng lực đội ngũ cán bộ, công chức khối các phường thuộc thành phố Thái Nguyên

Năng lực đội ngũ cán bộ, công chức khối các phường thuộc thành phố Thái Nguyên

Cập nhật: 23:14 Ngày 08/03/2016

Báo cáo thực tập nhân sự là Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức khối các phường thuộc thành phố Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ................................................................. 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................. 3

4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu ................................................... 4

5. Bố cục của luận văn .................................................................................. 4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC VÀ NÂNG CAO

NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ,

PHƯỜNG, THỊ TRẤN............................................................ 5

1.1. Quan điểm của Nhà nước về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ,

công chức xã, phường, thị trấn (cấp cơ sở)................................................... 5

1.1.1.Hệ thống chính quyền ở cấp cơ sở................................................... 5

1.1.2. Cán bộ, công chức cấp cơ sở .......................................................... 6

1.1.3. Năng lực con người......................................................................... 7

1.1.4. Năng lực, yếu tố cấu thành năng lực của cán bộ, công chức cấp

cơ sở ........................................................................................................ 10

1.1.5. Tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ, công chức cấp cơ sở………..15

1.2. Tầm quan trọng và yêu cầu nâng cao năng lực của cán bộ, công chức

cấp cơ sở...................................................................................................... 17

1.2.1. Những yêu cầu đối với cán bộ, công chức ở cấp cơ sở ................ 17

1.2.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ,

công chức ở cấp cơ sở............................................................................. 20

1.2.3. Yêu cầu của việc nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp

cơ sở........................................................................................................ 21

1.2.4. Những yếu tố tác động đến năng lực cán bộ, công chức cấp cơ sở.... 23

1.2.5. Cơ sở thực tiễn - kinh nhiệm về nâng cao năng lực cho đội ngũ

cán bộ, công chức cơ sở.......................................................................... 27

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 30

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................. 30

2.2. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 30

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu....................................................................... 30

2.2.2. Địa bàn nghiên cứu ....................................................................... 30

2.2.3. Đối tượng khảo sát........................................................................ 30

2.2.4. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu........................................... 30

2.2.5. Phương pháp phân tích, so sánh.................................................... 31

2.2.6. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi ............................................ 31

2.2.7. Phương pháp xử lý thống kê và sử lý số liệu bằng SPSS............. 33

2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu .............................................................................. 35

2.4. Thời gian nghiên cứu ........................................................................... 35

Chương 3. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG

CHỨC KHỐI CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ THÁI

NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN ............................................. 36

3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của TP Thái Nguyên...... 36

3.2. Thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ, công chức khối các phường

thuộc thành phố Thái Nguyên..................................................................... 38

3.2.1. Thực trạng số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức

khối các phường thuộc thành phố Thái Nguyên ......................................... 38

3.2.2. Kết quả khảo sát thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ, công chức

khối các phường thuộc thành phố Thái Nguyên ......................................... 48

3.3. Phân tích SWOT .................................................................................. 51

3.4. Đánh giá về năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức khối các

phường thuộc thành phố Thái Nguyên và nguyên nhân ............................. 56

3.4.1. Ưu điểm, nguyên nhân.................................................................. 56

3.4.2. Hạn chế, nguyên nhân................................................................... 58

Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO

NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHỐI

CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,

TỈNH THÁI NGUYÊN.................................................................. 65

4.1. Một số giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức

các Phường thuộc thành phố Thái Nguyên................................................. 65

4.1.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả

đường lối, quan điểm, chủ trương của Trung ương, của cấp ủy cấp trên

về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và đổi mới công tác cán bộ ..... 65

4.1.2. Báo cáo thực tập Vận dụng đúng đắn và sáng tạo các quy định của Trung

ương, từng bước đổi mới nội dung, cách làm trong các khâu của

công tác cán bộ ...................................................................................... 65

4.1.3. Nâng cao chất lượng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

khối các phường..................................................................................... 79

4.1.4. Cải thiện, nâng cao điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện làm

việc của công sở khối các phường .......................................................... 80

4.1.5. Nâng cao tinh thần, thái độ làm việc và đạo đức công vụ của cán

bộ, công chức chính quyền cơ sở............................................................ 81

4.2. Khuyến nghị......................................................................................... 80

4.2.1. Với Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân thành phố

Thái Nguyên............................................................................................ 80

4.2.2. Với hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí

Minh và Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên ......................................... 85

KẾT LUẬN.................................................................................................... 88

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 23:14 08/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp