Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Bảo Hiểm row Năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ của Công ty bảo hiểm Viễn Đông

Năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ của Công ty bảo hiểm Viễn Đông

Cập nhật: 22:14 Ngày 24/02/2016

Báo cáo thực tập Bảo Hiểm Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ của Công ty Cổ phần bảo hiểm Viễn Đông  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài ............................................................. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ..................................................................... 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2

4. Ý nghĩa của đề tài.......................................................................................... 3

5. Những đóng góp mới của đề tài.................................................................... 3

6. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

DỊCH VỤ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ..................................................... 5

1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm .................... 5

1.1.1. Khái niệm về hoạt động kinh doanh bảo hiểm ....................................... 5

1.1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm....................................... 7

1.2. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ........................................... 7

1.2.1. Khái niệm về kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ................................... 7

1.2.2. Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ............... 7

1.2.2.1. Kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm gốc ............................................. 7

1.2.2.2. Kinh doanh tái bảo hiểm.................................................................... 11

1.2.2.3. Giám định, bồi thường và đòi người thứ ba....................................... 14

1.2.2.4. Hoạt động đầu tư................................................................................ 16

1.3. Năng lực cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ......................... 17

1.3.1. Cạnh tranh và các hình thức cạnh tranh................................................ 17

1.3.1.1. Cạnh tranh .......................................................................................... 17

1.3.1.2. Các hình thức cạnh tranh.................................................................... 18

1.3.2. Năng lực cạnh tranh .............................................................................. 20

1.3.2.1. Khái niêm về năng lực cạnh tranh ..................................................... 20

1.3.2.2. Các cấp độ của năng lực cạnh tranh................................................... 20

1.3.3. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm/ dịch vụ ......................................... 21

1.3.3.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh của sản phẩm/ dịch vụ ..................... 21

1.3.3.2. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của dich vụ bảo hiểm

phi nhân thọ..................................................................................................... 21

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 29

2.1. Các câu hỏi nghiên cứu............................................................................ 29

2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 29

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu................................................................ 29

2.2.1.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu........................................................ 29

2.2.1.2. Phương pháp quan sát ........................................................................ 30

2.2.1.3. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp ...................................................... 30

2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin................................................................. 30

2.2.3. Phương pháp phân tích đánh giá ........................................................... 31

2.3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu............................................ 32

Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH

VỤ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO

HIỂM VIỄN ĐÔNG...................................................................................... 33

3.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS)................ 33

3.1.1.Giới thiệu về công ty.............................................................................. 33

3.1.2. Tổ chức bộ máy của VASS................................................................... 36

3.2. Khái quát tình hình cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

ở Việt Nam hiện nay ....................................................................................... 38

3.2.1. Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường ............ 38

3.2.2. Báo cáo thực tập Thị phần của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 40

3.2.3. Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ ................................................... 41

3.2.4. Hệ thống phân phối của các DNBH phi nhân thọ................................. 42

3.2.5. Nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.................................................. 42

3.2.5.1. Khả năng về vốn................................................................................. 43

3.2.5.2. Dự phòng nghiệp vụ........................................................................... 43

3.3. Thực trạng về năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ

của VASS ....................................................................................................... 44

3.3.1. Hệ thống sản phẩm và chất lượng dịch vụ........................................... 44

3.3.2. Thương hiệu của doanh nghiệp............................................................. 47

3.3.3. Nguồn lực con người............................................................................. 48

3.3.4. Hệ thống phân phối ............................................................................... 50

3.3.5. Giá cả, thị phần của các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ ............ 57

3.4. Kết quả đạt được và vị trí của VASS trên thị trường bảo hiểm............... 58

Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH

TRANH DỊCH VỤ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA CÔNG TY

CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG (VASS)........................................... 60

4.1. Các căn cứ để đề xuất định hướng và giải pháp nâng cao năng lực

cạnh tranh của dich vụ bảo hiểm phi nhân thọ của VASS.............................. 61

4.1.1. Bối cảnh ngành bảo hiểm phí nhân thọ................................................. 61

4.1.2. Chiến lược phát triển của công ty ......................................................... 62

4.2. Định hướng và mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của dich vụ

bảo hiểm phi nhân thọ của VASS ................................................................... 63

4.2.1. Định hướng............................................................................................ 63

4.2.2. Mục tiêu................................................................................................. 63

4.3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của dich vụ bảo hiểm phi

nhân thọ của VASS ......................................................................................... 64

4.3.1. Xây dựng và phát triển thương hiệu...................................................... 64

4.3.2. Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm bảo hiểm......................... 66

4.3.3. Thực hiện công tác thống kê và định phí phù hợp................................ 67

4.3.5. Mở rộng các kênh phân phối................................................................. 70

4.3.6. Tăng tiềm lực tài chính của doanh nghiệp ............................................ 72

4.3.7. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực........................ 74

4.3.8. Hiện đại hoá bằng ứng dụng công nghệ thông tin ................................ 76

KẾT LUẬN.................................................................................................... 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 81

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 10 lần - Cập nhật: 22:14 24/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp