Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Nâng cao sự hài lòng của người dân về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

Nâng cao sự hài lòng của người dân về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật: 20:41 Ngày 14/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Nâng cao sự hài lòng của người dân về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh  đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận á

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG 
1.1. Một số vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng 
1.1.1. Giải phóng mặt bằng và một số khái niệm liên quan 
1.1.2. Vai trò của các cấp chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng 
1.1.3. Lý thuyết hệ thống áp dụng cho việc giải tỏa, di dời, tái định cư 
1.1.4. Những khuyến cáo của các tổ chức quốc tế trong quá trình GPMB 
1.2. Cơ sở pháp lý và quy trình giải phóng mặt bằng 
1.2.1. Cơ sở pháp lý liên quan đến giải phóng mặt bằng 
1.2.2. Quy trình giải phóng mặt bằng
1.3. Sự hài lòng về công tác giải phóng mặt bằng và mô hình nghiên cứu
1.3.1. Sự hài lòng về công tác giải phóng mặt bằng
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công tác giải phóng mặt bằng 
1.3.3. Mô hình nghiên cứu 
1.4. Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9
2.1. Khái quát về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận 9
2.1.1. Khái quát về Quận 9
2.1.2. Khái quát về Ban bồi thường – GPMB Quận 9
2.1.3. Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận 9 năm 2010 và 2011 
2.2. Khảo sát sự hài lòng về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận 9
2.2.1 Thành phần của thang đo 
2.2.2. Diễn đạt và mã hóa thang đo 
2.2.3. Mẫu điều tra
2.2.4. Kiểm định độ tin cậy của thang đo
2.3. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận 9
2.3.1. Phân tích nhân tố và kiểm định mô hình nghiên cứu
2.3.2. Mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng với sự hài lòng
2.3.3. Đo lường đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng và sự hài lòng
2.3.4. Phân tích sự khác biệt về sự hài lòng giữa các đối tượng bị giải phóng mặt bằng
2.4. Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9
3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác GPMB trên địa bàn Quận 9 và kinh nghiệm về công tác GPMB ở một số địa phương 
3.1.1. Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 
3.1.2. Thị trường bất động sản 
3.1.3. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
3.1.4. Định hướng công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận 9
3.1.5. Kinh nghiệm về công tác GPMB ở một số địa phương
3.2. Các giải pháp cho Ban bồi thường – Giải phóng mặt bằng Quận 9
3.2.1. Tiếp tục hòan thiện quy trình, thủ tục GPMB trên địa bàn Quận 9
3.2.2. Thực hiện chính sách và áp giá bồi thường phù hợp 
3.2.3. Thực hiện tốt chính sách tái định cư
3.2.4. Tăng cường cải cách thi hành thủ tục hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao năng lực đội ngũ CB, NV làm công tác GPMB 
3.3. Kiến nghị 
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 
3.3.2. Kiến nghị với UBND TP. Hồ chí Minh
3.3.3. Kiến nghị với UBND Quận và chính quyền các cấp trong Quận 9 
3.4. Tóm tắt chương 3 
KẾT LUẬN 

download

Giá tiền: 500 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:41 14/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp