Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Cập nhật: 21:06 Ngày 29/01/2016

Báo cáo thực tập khác là  Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được hoàn thành vào tháng 5/2015  


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2

4. Đóng góp của luận văn.................................................................................. 2

5. Kết cấu của đề tài .......................................................................................... 3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.................................... 4

1.1. Những vấn đề cơ bản về chính sách bảo hiểm thất nghiệp........................ 4

1.1.1. Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp....................................................... 4

1.1.2. Bảo hiểm thất nghiệp ............................................................................ 11

1.2. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ............................................................. 14

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu của chính sách bảo hiểm thất nghiệp............... 14

1.2.2. Vai trò, nguyên tắc của chính sách bảo hiểm thất nghiệp..................... 16

1.2.3. Nội dung chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt nam hiện nay ......... 19

1.3. Hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp .............................. 24

1.3.1 Quan điểm về hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp...... 24

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp...... 24

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm

thất nghiệp............................................................................................. 25

1.4. Kinh nghiệm về ChínhSách bảo hiểm thất nghiệp của một số nước

trên thế giới và một số bài học cho Việt Nam ...................................... 30

1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.......................................... 30

1.4.2. Một số bài học cho Việt Nam ............................................................... 33

1.4.3. Một số bài học kinh nghiệm cho tỉnh Phú Thọ..................................... 35

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 36

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 36

2.2. Báo cáo thực tập Phương pháp nghiên cứu........................ 36

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp .................................................. 36

2.2.2. Phương pháp phân tích.......................................................................... 37

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu............................................................. 38

Chương 3. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ........ 40

3.1. Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ và BHXH tỉnh Phú Thọ.... 40

3.1.1. Đặc điểm tự nhiên ................................................................................. 40

3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội...................................................................... 41

3.1.3. Giới thiệu khái quát về Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ ........................ 44

3.2. Thực trạng hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên

địa bàn tỉnh Phú Thọ ............................................................................. 49

3.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất

nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.......................................................... 49

3.2.2. Đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệptrên

địa bàn tỉnh Phú Thọ ............................................................................. 62

KẾT LUẬN.................................................................................................... 86

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 21:06 29/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp