Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Ngô Quyền

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Ngô Quyền

Cập nhật: 12:27 Ngày 02/03/2016

Báo cáo thực tập nhân sự Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Ngô Quyền  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC  ........................... 2 

1.1 Nguồn nhân lực là gì? ..................................................................................... 2 

1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực  ........................................................................... 2 

1.1.2 Vai trò của nguồn nhân lực  .......................................................................... 3 

1.1.3. Các đặc trƣng cơ bản của nguồn nhân lực  .................................................. 3 

1.1.3.1. Số lƣợng nguồn nhân lực ......................................................................... 3 

1.1.3.2. Chất lƣợng nguồn nhân lực  ...................................................................... 3 

1.2 Quản lý nguồn nhân lực  .................................................................................. 4 

1.2.1 Khái niệm  ..................................................................................................... 4 

1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của công tác quản lý nguồn nhân lực  .................... 5 

1.2.3 Ảnh hƣởng của môi trƣờng đối với quản lý nguồn nhân lực  ....................... 6 

1.2.3.1 Môi trƣờng bên ngoài  ................................................................................ 6 

1.2.3.2 Môi trƣờng bên trong  ................................................................................ 7 

1.3 Các hoạt động của quản lý nguồn nhân lực  .................................................... 8 

1.3.1  Hoạch định nguồn nhân lực  ...................................................................... 8 

1.3.2  Phân tích công việc  ................................................................................... 9 

1.3.3 Tuyển dụng nhân viên  ................................................................................ 10 

1.3.3.1 Tuyển dụng từ nguồn nội bộ  ................................................................... 10 

1.3.3.2 Tuyển dụng từ nguồn bên ngoài  .............................................................. 10 

1.3.4  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  ..................................................... 12 

1.3.5 Duy trì và đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên  .............. 13 

1.3.6. Trả công lao động  ...................................................................................... 15 

1.4  Một số chỉ tiêu đánh gía hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực........................ 16 

1.4.1 Khái niệm  ................................................................................................... 16 

1.4.2  Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực  ................... 17 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ TẠI “CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGÔ QUYỀN” ......... 19 

2.1 Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thƣơng mại Ngô Quyền

2.1.1.Giới thiệu về công ty  .................................................................................. 19 

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển  ................................................................ 19 

2.1.3. Đặc điểm của ngành đối với xã hội  ........................................................... 20 

2.2 Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần 

xây dựng và dịch vụ thƣơng mại Ngô Quyền.  .................................................... 22 

2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 

thƣơng mại Ngô Quyền:  ...................................................................................... 22 

2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 

thƣơng mại Ngô Quyền  ....................................................................................... 24 

2.3 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty cố phần xây dựng và dịch 

vụ thƣơng mại Ngô Quyền.  ................................................................................. 26 

2.4 Báo cáo thực tập Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phấn xây dựng và 

dịch vụ thƣơng mại Hải Phòng ........................................................................... 28 

2.4.1. Tình hình quản lý nhân lực và cơ cấu lao động  ........................................ 28 

2.4.2.Phân tích công tác quản lý nhân lực tại công ty......................................... 34 

2.4.2.1 Công tác tuyển dụng  ................................................................................ 34 

2.4.2.2 Công tác đào tạo  ...................................................................................... 36 

2.4.2.3 Chính sách tiền lƣơng, thƣởng  ................................................................ 39 

2.4.2.4 Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên  ............................ 45 

2.4.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực  ............................................... 46 

2.5 Nhận xét chung  .............................................................................................. 48 

2.5.1 Những mặt tích cực  .................................................................................... 48 

2.5.2 Những tồn tại  .............................................................................................. 48 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ 

DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGÔ QUYỀN  ...................................................... 50 

3.1 Công tác hoạch định nhân sự ........................................................................ 50 

3.2.Công tác tuyển dụng  ...................................................................................... 51 

3.3 Xây dựng chế độ đãi ngộ với lao động trực tiếp  ........................................... 54 

3.4. Xây dựng văn hóa nơi công sở  ..................................................................... 55 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 58 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 12 lần - Cập nhật: 12:27 02/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp