Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế Popodoo Hải Phòng

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế Popodoo Hải Phòng

Cập nhật: 12:24 Ngày 02/03/2016

Báo cáo thực tập nhân sự Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế Popodoo Hải Phòng  đạt 9 điểm  


MỤC LỤC  

LỜI MỞ ĐẦU  

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC  ...... 3 

1.1 Giới thiệu  ......................................................................................................... 3 

1.2 Khái niệm về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực  ............................. 3 

1.3 Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực  ........................................ 6 

1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực ......................................................................... 6 

1.3.2 Phân tích công việc ...................................................................................... 6 

1.3.3 Chiêu mộ và tuyển chọn nhân sự  ................................................................. 8 

1.3.4 Đào tạo nguồn nhân lực ............................................................................... 9 

1.3.5 Đánh giá hoàn thành công việc  .................................................................... 9 

1.3.6. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động. ............................................ 11 

1.3.7 Lương bổng, thưởng và chính sách đãi ngộ  ............................................... 12 

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực ..................................... 12 

1.4.1 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài .................................. 12 

1.4.2 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên trong  ................................... 13 

1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. ....................... 15 

1.5.1.Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động  ........................................................ 15 

1.5.2.Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. ..................... 15 

1.5.3.Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ............................... 16 

1.5.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của doanh 

nghiệp.  ................................................................................................................. 16 

1.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên  ................................. 17 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN 

LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ POPODOO HẢI 

PHÒNG .............................................................................................................. 19 

2.1 Tổng quan về công ty cổ phần giáo dục quốc tế Popodoo Hải Phòng ......... 19 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty................................................. 19 

2.1.2 Giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ  ............................................................. 19 

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp .............................................. 20 

2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn của Doanh nghiệp  ...................................... 22 

2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần giáo dục quốc tế 

Popodoo Hải Phòng  ............................................................................................. 23 2.2 Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực trong công ty cổ phần giáo dục quốc tế 

Popodoo Hải Phòng  ............................................................................................. 25 

2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự .............................. 25 

2.2.1.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài .................................................... 25 

2.2.1.2 Ảnh hưởng của môi trường bên trong  ..................................................... 28 

2.2.2 Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực trong công ty cổ phần giáo dục quốc tế 

Popodoo Hải Phòng  ............................................................................................. 29 

2.2.2.1.Cơ cấu lao động  ....................................................................................... 29 

2.2.3. Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giáo dục 

quốc tế Popodoo Hải Phòng  ................................................................................ 34 

2.3.Công tác hoạch định nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế 

Popodoo Hải Phòng  ............................................................................................. 35 

2.3.1 Phân tích công việc .................................................................................... 35 

2.3.2.Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực................................................................. 37 

2.3.3. Tuyển dụng và bố trí nhân sự  .................................................................... 38 

2.3.4. Điều kiện lao động .................................................................................... 42 

2.3.4.1. Chế độ làm việc và nghỉ ngơi ................................................................ 42 

2.3.4.2. Trường hợp tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động  ............................. 43 

2.3.5. Đào tạo và phát triển ................................................................................. 44 

2.3.6.Chính sách đãi ngộ  ..................................................................................... 45 

2.4.Nhận xét chung  .............................................................................................. 50 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ 

DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ POPODOO HẢI PHÒNG  ............................................................. 51 

3.1. Đánh giá sau đào tạo .................................................................................... 51 

3.2. Báo cáo thực tập Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện công việc 

của nguồn nhân lực.............................................................................................. 52 

3. 3. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và bầu không khí văn hóa 

trong công ty  ........................................................................................................ 55 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 56 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 12:24 02/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, tuyen dung cong chuc, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn,bao cao suCột đèn chiếu sáng cao áp,