Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cảng Hải Phòng

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cảng Hải Phòng

Cập nhật: 21:56 Ngày 01/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng- Chi nhánh cảng Chùa Vẽ  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT  

KINH DOANH .................................................................................................... 2 

1.1  Khái niệm, bản chất, vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh.  ................. 2 

1.1.1.  Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh. ................................................ 2 

1.1.2.  Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh.  ............................................. 3 

1.1.3.  Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh. ............................................... 4 

1.2. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh.  ........................................................ 5 

1.2.1. Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả tƣơng đối  ................................................... 5 

1.2.2. Hiệu quả chi phí bộ phận và hiệu quả chi phí tổng hợp.............................. 6 

1.2.3. Hiệu quả kinh tế cá biệt và hiệu quả kinh tế quốc dân ............................... 7 

1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.  ........................... 7 

1.3.1. Nhóm nhân tố khách quan: ......................................................................... 7 

1.3.2. Nhóm nhân tố chủ quan. ............................................................................. 9 

1.4. Các phƣơng pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh.  ......................... 10 

1.4.1. Phƣơng pháp so sánh.  ................................................................................ 10 

1.4.2. Phƣơng pháp thay thế liên hoàn (loại trừ dần)  .......................................... 11 

1.4.3. Phƣơng pháp liên hệ.  ................................................................................. 11 

1.4.4. Phƣơng pháp chi tiết.  ................................................................................. 12 

1.4.5. Phƣơng pháp cân đối.  ................................................................................ 13 

1.4.6. Phƣơng pháp hồi quy tƣơng quan.  ............................................................ 13 

1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.  .............................. 13 

1.5.1. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh.  ...................... 13 

1.5.2. Khả năng thanh toán.  ................................................................................. 14 

1.5.3. Các hệ số về cơ cấu Nguồn vốn và cơ cấu Tài sản.  .................................. 15 

1.5.4. Các chỉ số về hoạt động. ........................................................................... 16 

1.5.5. Tỷ số sinh lợi.  ............................................................................................ 17 

1.5.6. Hiệu quả sử dụng chi phí. ......................................................................... 18 

1.5.7. Hiệu suất sử dụng máy móc, trang thiết bị (MMTTB).  ............................ 19 

1.5.8. Hiệu suất sử dụng lao động.  ...................................................................... 19 

CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ- CẢNG 

HẢI PHÒNG  ...................................................................................................... 20 

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Cảng Hải Phòng .............................. 20 

2.2 Quá trình hình thành và phát triển Cảng Chùa Vẽ:  ....................................... 23 

2.3 Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Cảng Chùa Vẽ .................................... 25 

2.4 Cơ cấu tổ chức  ............................................................................................... 25 

2.4.1 Sơ đồ tổ chức chi nhánh cảng Chùa Vẽ  ..................................................... 25 

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH 

DOANH TẠI  CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ.  ........................................... 30 

3.1.  Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng trong 2 năm 

2013 -2014.  .......................................................................................................... 37 

3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí. ............................................................. 38 

3.2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí tổng hợp  ............................................. 38 

3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí nhiên liệu (CPNL) ............................ 41 

3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động. .......................................................... 42 

3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản.  .............................................................. 43 

3.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng  tài sản cố định (TSCĐ).  ............................... 43 

3.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lƣu động (TSLĐ).  .............................. 45 

3.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản (TS) ........................................... 46 

3.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu (VCSH).  ................................. 48 

3.6. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản. .................................................. 51 

CHƯƠNG 4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT 

KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ ................................. 54 

4.1.Phƣơng hƣớng phát triển của Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ trong thời gian tới...... 54 

4.2. Những thuận lợi, khó khăn và phƣơng hƣớng phát triển của Cảng Chùa Vẽ 

trong thời gian tới.  ............................................................................................... 55 

4.2.1. Thuận lợi. .................................................................................................. 55 

4.2.2. Khó khăn.  .................................................................................................. 56 

4.3. Báo cáo thực tập Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại 

Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.  ................................................................................... 57 

4.3.1. Biện pháp 1; Di chuyển hoặc thanh lý bớt TSCĐ hiện không sử dụng đến..... 57 

4.3.2. Biện pháp 2: Tìm kiếm khách hàng mới để tăng hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.  .................................................................. 58 

4.2.3. Biện pháp 3: Xây dựng giá cƣớc để thúc đẩy doanh thu cho Cảng Chùa 

Vẽ. ....................................................................................................................... 59 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 63 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 19 lần - Cập nhật: 21:56 01/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp