Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Nâng cao công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Đại Từ

Nâng cao công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Đại Từ

Cập nhật: 19:37 Ngày 03/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Nâng cao công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Đại Từ  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ..................................................................... 1

3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của đề tài .................................................... 2

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 2

5. Bố cục của đề tài ........................................................................................... 3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC...................4

1.1. Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nƣớc ..... 4

1.1.1. Khái niệm chung về ngân sách Nhà nƣớc............................................... 4

1.1.2. Vai trò của Ngân sách Nhà nƣớc ............................................................ 4

1.1.3. Chi ngân sách Nhà nƣớc ......................................................................... 7

1.1.4. Quản lý chi ngân sách Nhà nƣớc ............................................................ 9

1.2. Vai trò của Kho bạc Nhà nƣớc đối với việc quản lý chi Ngân sách

Nhà nƣớc ............................................................................................... 12

1.3. Nội dung kiểm soát chi ngân sách Nhà nƣớc qua kho bạc Nhà nƣớc ..... 15

1.4. Kinh nghiệm kiểm soát chi ngân sách Nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà

nƣớc của một số nƣớc trên thế giới và ở Việt Nam.............................. 21

1.4.1. Kinh nghiệm kiểm soát chi ngân sách Nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà

nƣớc của một số nƣớc trên thế giới....................................................... 21

1.4.2. Kinh nghiệm kiểm soát chi ngân sách Nhà nƣớc một số địa

phƣơng ở Việt Nam. Bài học kinh nghiệm rút ra về kiểm soát chi

ngân sách Nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc........................................ 23

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 26

2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết.............................................. 26

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 26

2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu .......................................................................... 26

2.2.2. Thu thập số liệu..................................................................................... 26

2.2.3. Phƣơng pháp phân tích.......................................................................... 28

2.2.4. Các chỉ tiêu phân tích............................................................................ 29

Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN

SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẠI TỪ ........ 30

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ............. 30

3.1.1. Điều kiện tự nhiên huyện Đại Từ.......................................................... 30

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Đại từ................................................ 33

3.1.3. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế -

xã hội huyện Đại từ............................................................................... 34

3.2. Thực trạng kiểm soát chi ngân sách Nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà

nƣớc Đại Từ .......................................................................................... 35

3.2.1. Tình hình cơ bản của Kho bạc Nhà nƣớc Đại Từ................................. 35

3.2.2. Thực trạng kiểm soát chi ngân sách Nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà

nƣớc Đại Từ .......................................................................................... 38

3.2.3. Đánh giá chung về công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nƣớc qua

Kho bạc Nhà nƣớc Đại Từ.................................................................... 45

3.2.4. Sự cần thiết nâng cao vai trò quản lý của KBNN về chi NSNN .......... 54

Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

ĐẠI TỪ.........................................................................................................59

4.1. Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu nâng cao công tác kiểm soát chi

ngân sách Nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc Đại Từ ........................... 59

4.1.1. Quan điểm nâng cao công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nƣớc

qua Kho bạc Nhà nƣớc.......................................................................... 59

4.1.2. Mục tiêu nâng cao công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nƣớc qua

Kho bạc Nhà nƣớc ................................................................................ 62

4.2. Giải pháp nâng cao công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nƣớc qua

Kho bạc Nhà nƣớc ................................................................................ 66

4.2.1. Nhóm giải pháp về luật pháp cơ chế và chính sách.............................. 66

4.2.2. Nhóm giải pháp có liên quan đến quy trình, nghiệp vụ kiểm soát

chi ngân sách Nhà nƣớc ........................................................................ 71

4.2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ......................... 74

4.2.4. Nhóm giải pháp về hiện đại hóa công nghệ Kho bạc Nhà nƣớc........... 77

4.3. Kiến nghị.................................................................................................. 79

KẾT LUẬN.................................................................................................... 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 83

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 19:37 03/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp