Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Cập nhật: 12:30 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập nhân sự Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2

4. Ý nghĩa khoa học của luận văn ..................................................................... 2

5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT

LƯỢNG ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG................................................................... 4

1.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................. 4

1.1.1. Khái niệm đội ngũ lao động và chất lượng đội ngũ lao động................. 4

1.1.2. Vai trò của đội ngũ lao động và chất lượng của nó đối với quá

trình phát triển kinh tế - xã hội và đối với sự phát triển của ngành Bưu

điện nói riêng ................................................................................................... 8

1.1.3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đội ngũ lao động................................ 10

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ lao động .................... 13

1.2. Cơ sở thực tiễn ......................................................................................... 16

1.2.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của một số

nước trên thế giới ............................................................................................ 16

1.2.2. Bài học kinh nghiệm áp dụng cho Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc ............... 21

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 23

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 23

2.2. Các phương pháp nghiên cứu................................................................... 23

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin ............................................................ 23

2.2.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin ................................................ 24

2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu............................................................................ 25

2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh số lượng cán bộ.............................................. 25

2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng; kết hợp chỉ tiêu định lượng và

chỉ tiêu định tính.............................................................................................. 25

Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT

LƯỢNG ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC......26

3.1. Khái quát về Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc .................................................... 26

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................ 26

3.1.2. Cơ cấu tổ chức....................................................................................... 27

3.2. Thực trạng đội ngũ lao động và chất lượng đội ngũ lao động tại Bưu

điện tỉnh Vĩnh Phúc......................................................................................... 33

3.2.1. Cơ cấu lao động tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc ...................................... 33

3.2.2. Chất lượng đội ngũ lao động của Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc................. 36

3.2.3. Các biện pháp mà Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện để nâng

cao chất lượng đội ngũ lao động ..................................................................... 39

3.3. Đánh giá chung về chất lượng đội ngũ lao động tại Bưu điện tỉnh

Vĩnh Phúc........................................................................................................ 59

3.3.1. Những thành công bước đầu ................................................................. 59

3.3.2. Những điểm còn tồn tại......................................................................... 61

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI

NGŨ LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC......................... 64

4.1. Quan điểm, phương hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ lao

động của Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc ................................................................. 64

4.1.1. Quan điểm ............................................................................................. 64

4.1.2. Mục tiêu................................................................................................. 65

4.1.3. Phương hướng....................................................................................... 65

4.2. Báo cáo thực tập Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại Bưu điện tỉnh

Vĩnh Phúc........................................................................................................ 66

4.2.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn lao động ............................. 66

4.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân viên ........................................... 71

4.2.3. Hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng phát triển nhân viên........... 73

4.2.4. Hoàn thiện việc đánh giá năng lực thực hiện công việc của

người lao động ............................................................................................... 75

4.2.5. Đảm bảo các chế độ đãi ngộ và phúc lợi .............................................. 76

4.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với người lao động và

nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động đối với sự phát triển của

ngành Bưu điện nói chung và đối với công việc được giao............................ 77

4.3. Kiến nghị.................................................................................................. 78

KẾT LUẬN.................................................................................................... 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 80

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 12:30 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp