Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 12:24 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập nhân sự Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ..................................................................... 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn ................................. 3

4. Những đóng góp mới của luận văn ............................................................... 3

5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1. Cơ sở lý luận về ........................................................... 5

1.1.1. Khái niệm .................................................................. 5

1.1.2. Phân loạ .................................................................. 10

1.1.3. Vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức........................................ 11

1.2. Cơ sở lý luận về ộ , .......................... 13

1.2.1. Khái niệ ộ ............................ 13

1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trong tình

hình mới .......................................................................................................... 14

1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ............... 16

1.2.3. Các yếu tố tác động tới chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ............ 20

1.3. Cơ sở thực tiễn về nâng cao chất lượng CBCC....................................... 29

1.3.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở một

số Sở, Ban, Ngành trong cả nước.................................................................... 29

1.3.2. Bài học kinh nghiệm vận dụng đối với Sở Xây dựng Thái Nguyên

trong việc nâng cao chất lượng CBCC ........................................................... 33

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 35

2.1. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài luận văn ................................................... 35

2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 35

2.2.1. Cơ sở phương pháp luận ....................................................................... 35

2.2.2. Phương pháp thu thập tài liệu ............................................................... 36

2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ảnh chất lượng đội ngũ CBCC tại Sở Xây dựng

tỉnh Thái Nguyên............................................................................................. 40

2.3.2. Nhóm chỉ tiêu về tình hình, kết quả thực hiện công vụ và các yếu tố

ảnh hưởng tới chất lượng CBCC tại Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên............ 41

Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ

3.1. Tổng quan về ỉnh Thái Nguyên ....................................... 42

3.1.2. Mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ củ

3.2.1. Quy mô và cơ cấu CBCC tại Sở Xây dựng Thái Nguyên .................... 51

3.2.2. Thực trạng chất lượng CBCC làm việc tại Sở Xây dựng Thái Nguyên ....... 52

3.3. Báo cáo thực tập Đánh giá thực trạng chất lượng CBCC làm việc tại sở xây dựng Thái

Nguyên qua phiếu điều tra .............................................................................. 70

3.3.1. Đối với cán bộ quản lý, nhân viên phòng Kinh tế - Hạ tầng các

huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên...................................... 71

3.3.2. Đối với cán bộ quản lý từ cấp trưởng phòng trở lên tại Sở Xây dựng

Thái Nguyên.................................................................................................... 75

3.4. Các nhân tố tác động đến chất lượng đội ngũ cán bộ công chức Sở

Xây dựng Thái Nguyên................................................................................... 77

3.4.1. Các nhân tố khách quan ........................................................................ 77

3.4.2. Các nhân tố chủ quan ............................................................................ 80

3.5.1. Những kết quả đạt được ........................................................................ 83

3.5.2. Những tồn tại......................................................................................... 84

3.5.3. Nguyên nhân ......................................................................................... 85

KẾT LUẬN.................................................................................................. 108

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 11 lần - Cập nhật: 12:24 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp