Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Nâng cao chất lượng điều khiển lò hơi nhà máy nhiệt điện đốt than bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số PID

Nâng cao chất lượng điều khiển lò hơi nhà máy nhiệt điện đốt than bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số PID

Cập nhật: 07:25 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập Nâng cao chất lượng điều khiển lò hơi nhà máy nhiệt điện đốt than bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số PID  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Tính cấp thiết của đề tài 1

Mục tiêu nghiên cứu 1

Nội dung của luận văn 2

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU KHIỂN MỨC TRONG LÒ

HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 3

1.1. Giới thiệu chung về nhà máy nhiệt điện 3

1.1.1. Nguyên lý hoạt động của nhà máy nhiệt điện 3

1.1.2. Chu trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện 4

1. 2. Lò hơi nhà máy nhiệt điện 5

1.2.1. Nhiệm vụ của lò hơi 5

1.2.2. Các loại lò hơi chính 5

1.2.3. Các hệ thống điều chỉnh trong lò hơi nhà máy nhiệt điện 8

1.3. Nghiên cứu về hệ thống điều chỉnh mức nước bao hơi trong nhà

máy nhiệt điện 13

1.3.1. Đặt vấn đề 13

1.3.2. Mục tiêu của nghiên cứu 14

1.3.3. Dự kiến các kết quả đạt được 14

1.4. Kết luận chương 1 14

Chương 2. MÔ TẢ TOÁN HỌC CHO ĐỐI TƯỢNG MỨC

TRONG LÒ HƠI NHÀ MÁY NHỆT ĐIỆN 15

2.1. Khái quát trung 15

2.2. Mô tả toán học cho các thành phần trong hệ thống điều khiển mức

nước cấp bình bao hơi nhà máy nhiệt điện 17

2.2.1. Cấu trúc mô hình nhà máy nhiệt điện 17

2.2.2. Thiết bị đo 18

2.2.3. Thiết bị chấp hành 21

2.2.4. Hàm truyền của mô hình 26

2.3. Hàm truyền của hệ thống 32

2.4. Kết luận: 33

Chương 3. THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN MỨC CHO LÒ HƠI NHÀ

MÁY NHIỆT ĐIỆN 34

3.1. Đặt vấn đề 34

3.1.1. Bộ điều khiển PID 34

3.1.2. Chọn luật điều khiển PID: 37

3.2. Phương pháp tối ưu đối xứng 38

3.3. Thiết kế điều khiển mức cho lò hơi 40

3.4. Đánh giá chất lượng hệ thống bằng mô phỏng trên Matlab –Simulink 42

3.4.1. Cấu trúc mô phỏng: 42

3.4.2. Các kết quả mô phỏng 42

3.5. Đánh giá chất lượng hệ thống bằng thực nghiệm 43

3.5.1. Cấu hình thực nghiệm về điều khiển mức tại trung tâm thí 43

3.5.2. Giới thiệu về mô hình thực nghiệm: 45

3.5.3. Các kết quả thực nghiệm: 48

3.5.4. So sánh với kết quả mô phỏng: 48

3.6. Kết luận chương 3 48

Chương 4. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN MỨC NƢỚC

CẤP BÌNH LÒ HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN BẰNG

BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHỈNH ĐỊNH THAM SỐ PID 49

4.1. Cấu trúc một bộ điều khiển mờ 49

4.1.1. Mờ hóa 49

4.1.2. Giải Mờ 50

4.1.3. Khối luật mờ và khối hợp thành 52

4.2. Các bộ điều khiển mờ 54

4.2.1. Bộ điều khiển mờ tĩnh 54

4.2.2. Bộ điều khiển mờ động 54

4.3. Bộ điều khiển mờ để chỉnh định tham số bộ điều khiển PID 56

4.3.1. Sơ đồ mô phỏng 56

4.3.2. Các biến vào ra 58

4.3.3.Kết quả mô phỏng 58

4.4. Kết luận chƣơng 4 59

Kết luận và kiến nghị 60

Tài liệu tham khảo 61

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 07:25 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp