Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn thông Bắc Kạn

Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn thông Bắc Kạn

Cập nhật: 14:58 Ngày 23/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn thông Bắc Kạn  9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án
 
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 
1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
4. Những đóng góp mới của luận văn 
5. Kết cấu của luận văn 
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Ở MIỀN NÚI 
1.1. Dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ viễn thông nói chung và miền núi nói riêng 
1.1.1. Khái niệm về dịch vụ và chất lượng dịch vụ viễn thông 
1.1.2. Đặc điểm chất lượng dịch vụ viễn thông ở miền núi 
1.1.3. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ viễn thông ở miền núi 
1.2. Kinh nghiệm thực tiễn 
1.2.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở miền núi ngoài nước 
1.2.2. Kinh nghiệm thực hiện vấn đề chất lượng dịch vụ viễn thông ở miền núi trong nước 
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Câu hỏi nghiên cứu 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu 
2.2.2. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 
2.2.3. Phương pháp xử lý thông tin 
2.2.4. Phương pháp phân tích - tổng hợp 
2.2.5. Phương pháp cho điểm 
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 
2.3.1. Chất lượng sản phẩm 
2.3.2. Chất lượng phục vụ 
2.3.3. Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ 
Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA VIỄN THÔNG BẮC KẠN 
3.1. Khái quát tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Kạn 
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Kạn 
3.1.2. Tình hình kinh tế-xã hội của Bắc Kạn 
3.2. Tổng quan về Viễn thông Bắc Kạn 
3.2.1. Lịch sử phát triển Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bƣu chính Viễn thông Việt Nam 
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Viễn thông Bắc Kạn 
3.2.3. Cơ cấu tổ chức 
3.2.4. Lao động của Viễn thông Bác Kạn
3.3. Đánh giá thực trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông tại Viễn thông Bắc Kạn 
3.3.1. Thực trạng sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân tại tỉnh Bắc Kạn 
3.3.2. Đánh giá việc tổ chức triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông tại Viễn thông Bắc Kạn 
3.3.3. Đánh giá chất lượng sản phẩm 
3.3.4. Đánh giá chất lượng phục vụ 
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮC KẠN 
4.1. Định hướng phát triển dịch vụ viễn thông Bắc Kạn giai đoạn đến 2020 
4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông Bắc Kạn giai đoạn đến 2020 
4.2.1. Xây dựng chính sách, mục tiêu chất lượng dịch vụ thông tin phù hợp với ngƣời dân tại Bắc Kạn 
4.2.2. Phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp nhằm hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ viễn thông ở Bắc Kạn 
4.2.3. Nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp Viễn thông Bắc cạn 
4.2.4. Phát triển, mở rộng mạng lưới dịch vụ và các loại hình dịch vụ phù hợp với đặc thù của Bắc Kạn 
4.2.5. Thực hiện chính sách khách hàng mềm dẻo, linh hoạt 
4.2.6. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động marketing trong dịch vụ khách hàng 
4.2.7. Nâng cao hiệu quả đầu tư và áp dụng công nghệ mới 
4.2.8. Đẩy mạnh hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ 
4.3. Một số khuyến nghị 
4.3.1. Khuyến nghị đối với Nhà nước 
4.3.2.Khuyến nghị đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
4.3.3. Khuyến nghị đối với Viễn thông Bắc Kạn 
KẾT LUẬN 

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 14:58 23/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp