Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Một số kỹ thuật phân cụm dữ liệu và ứng dụng

Một số kỹ thuật phân cụm dữ liệu và ứng dụng

Cập nhật: 22:01 Ngày 24/02/2016

Báo cáo thực tập Một số kỹ thuật phân cụm dữ liệu và ứng dụng  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DỮ LIỆU

VÀ BÀI TOÁN PHÂN CỤM DỮ LIỆU.....................................................................1

1.1 Tổng quan về phân tích thống kê dữ liệu. ............................................ 1

1.1.1 Giới thiệu về phân tích thống kê dữ liệu.....................................................1

1.1.2 Các thống kê mô tả.......................................................................................4

1.1.3 Phân bố lấy mẫu và suy luận quần thể từ các thống kê mẫu.....................5

1.1.4 Các phƣơng pháp ƣớc lƣợng và tham số thống kê.....................................7

1.1.5 Kiểm định giả thuyết thống kê. .................................................................12

1.2 Bài toán phân tích cụm trong phân tích thống kê dữ liệu...................... 16

1.2.1 Định nghĩa về phân cụm dữ liệu ...............................................................16

1.2.2 Một số cách tiếp cận trong phân cụm dữ liệu thống kê ...........................17

CHƯƠNG 2 MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN CỤM DỮ LIỆU.............................20

2.1 Thuật toán phân cụm dữ liệu dựa vào phân cụm phân hoạch. .............. 20

2.1.1 Thuật toán K – means................................................................................20

2.1.2 Thuật toán PAM.........................................................................................24

2.1.3 Thuật toán CLARA....................................................................................26

2.2 Thuật toán phân cụm dữ liệu dựa vào mật độ........................................ 27

2.2.1 Thuật toán DBSCAN.................................................................................27

2.2.3 Thuật toán DENCLUDE...........................................................................34

2.3 Thuật toán phân cum dữ liệu dựa vào phân cụm phân cấp .................. 36

2.3.1 Thuật toán BIRCH.....................................................................................36

2.3.2 Thuật toán Hierarchical clustering ............................................................39

CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH CỤM TRONG NHÂN KHẨU HỌC...............43

3.1 Xác định bài toán ................................................................................... 43

3.2 Phân tích và lựa chọn công cụ phân cụm............................................... 48

3.2.1 Các chức năng chính của chƣơng trình phân cụm bằng MATLAB......48

3.2.2 Mã nguồn chƣơng trình (Matlab)..............................................................51

3.3. Thực hiện phân tích cụm bằng phân tích thống kê dữ liệu................... 53

3.3.1 Phƣơng pháp phân tích ..............................................................................53

3.3.2 Các bƣớc tiến hành phân cụm các quốc gia theo các chỉsố nhân khẩu

học 54

3.4 Phân tích ý nghĩa của các cụm quốc gia theo ba chỉ số phân cụm........ 63

KẾT LUẬN ..................................................................................................................69

TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................70

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 9 lần - Cập nhật: 22:01 24/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp