Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Một số giống sắn mới và biện pháp thâm canh cho giống sắn tại Thái Nguyên

Một số giống sắn mới và biện pháp thâm canh cho giống sắn tại Thái Nguyên

Cập nhật: 20:40 Ngày 19/03/2016

Báo cáo thực tập Tuyển chọn một số giống sắn mới và nghiên cứu một số biện pháp thâm canh cho giống sắn tại Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Đặt vấn đề...................................................................................................... 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Yêu cầu nghiên cứu....................................................................................... 2

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 3

1.1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ sắn trên thế giới và Việt Nam ....................... 3

1.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn trên thế giới.................................. 3

1.1.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn ở Việt Nam .................................. 8

1.2. Tình hình nghiên cứu, chọn tạo giống sắn trên thế giới và Việt Nam..... 12

1.2.1. Tình hình nghiên cứu giống sắn trên thế giới ................................... 12

1.2.2. Tình hình nghiên cứu giống sắn ở Việt Nam.................................... 15

1.3. Tình hình nghiên cứu về một số biện pháp kỹ thuật thâm canh sắn ở

trên thế giới và trong nước có liên quan đến đề tài......................................... 18

1.3.1. Tình hình nghiên cứu thời vụ trồng và thu hoạch sắn ...................... 18

1.3.2. Tình hình nghiên cứu mật độ và khoảng cách trồng sắn trên thế

giới và trong nước ....................................................................................... 20

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ................ 22

2.1. Đối tượng ................................................................................................. 22

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu............................................................ 22

2.3. Nội dung nghiên cứu................................................................................ 22

2.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 22

2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm ......................................................... 22

2.4.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi .............................................. 25

2.5. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu.................................................... 26

Chương 3.KẾT QUẢ  ........................ 28

3.1. Kết quả nghiên cứu của 5 giống sắn mới tham gia thí nghiệm tại

trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2013 ........................................ 28

3.1.1. Tỷ lệ mọc mầm và thời gian mọc mầm của 5 giống sắn .................. 28

3.1.2. Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây của 5 giống sắn........................... 29

3.1.3. Tốc độ ra lá của 5 giống sắn ............................................................. 31

3.1.4. Tuổi thọ lá của 5 giống sắn............................................................... 32

3.1.5. Đặc điểm nông sinh học của 5 giống sắn ......................................... 34

3.1.6. Các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất và chất lượng của 5

giống sắn ..................................................................................................... 38

3.1.7. Hoạch toán hiệu quả kinh tế của 5 giống sắn ................................... 46

3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến giống sắn mới

KM414 tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2013 - 2014 ......... 47

3.2.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng tỷ lệ mọc mầm và thời gian mọc

mầm của giống sắn KM414 ....................................................................... 47

3.2.2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tốc độ tăng trưởng chiều cao

cây của giống sắn KM414.......................................................................... 49

3.2.3. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tốc độ ra lá của giống sắn KM414.....50

3.2.4. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tuổi thọ lá của giống sắn KM414.......52

3.2.5. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến đặc điểm nông sinh học của

giống sắn KM414........................................................................................ 53

3.2.6. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất, chất lượng và các

yếu tố cấu thành năng suất của giống sắn KM414 .................................... 57

3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến giống sắn mới

KM414 tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2013..................... 66

3.3.1. Ánh hưởng của mật độ trồng đến tỷ lệ mọc mầm và thời gian

mọc mầm của giống sắn KM414 ................................................................ 66

3.3.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tốc độ tăng trưởng chiều cao

cây của giống sắn KM414........................................................................... 67

3.3.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tốc độ ra lá của giống sắn KM414.....69

3.3.4. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tuổi thọ lá của giống sắn KM414......70

3.3.5. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến đặc điểm nông sinh học của

giống sắn KM414........................................................................................ 71

3.3.6. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất, chất lượng và các

yếu tố cấu thành năng suất của giống sắn KM414 .................................... 75

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ........................................................................... 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 86

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:40 19/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp