Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Một số giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Một số giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Cập nhật: 21:08 Ngày 10/12/2015

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU  .......................................................................................................................  1
1.  Lý do chọn đề tài  ............................................................................................................  1
2.  Mục tiêu nghiên cứu  .......................................................................................................  2
3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ..................................................................................  2
4.  Phương pháp nghiên cứu  ................................................................................................  2
5.  Kết cấu đề tài nghiên cứu  ...............................................................................................  2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ XÂY DỰNG
THƯƠNG HIỆU
  .......................................................................................................................  3
1.1.  Các khái niệm, vai trò của thương hiệu  ..........................................................................  3
1.1.1.  Khái niệm về Thương hiệu (Brand)  ......................................................................  3
1.1.2.1.  Đối với doanh nghiệp  ....................................................................................  5
1.1.2.2.  Đối với khách hàng  .......................................................................................  6
1.1.2.3.  Đối với nền kinh tế trong xu hướng hội nhập  ...............................................  6
1.2.  Nội dung xây dựng thương hiệu  .....................................................................................  7
1.2.1.  Xác định tầm nhìn thương hiệu  ............................................................................  7
1.2.2.  Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu...........................................................  7
1.2.2.1.  Tên thương hiệu  ............................................................................................  7
1.2.2.2.  Biểu trưng (Logo) thương hiệu  .....................................................................  8
1.2.2.3.  Câu khẩu hiệu (Slogan)  .................................................................................  8
1.2.2.4.  Nhạc hiệu.......................................................................................................  8
1.2.3.  Chiến lược marketing trong xây dựng và phát triển thương hiệu  .........................  9
1.2.3.1.  Chiến lược sản phẩm  .....................................................................................  9
1.2.3.2.  Chiến lược giá  ...............................................................................................  9
1.2.3.3.  Chiến lược phân phối  ..................................................................................  10
1.2.3.4.  Chiến lược xúc tiến hỗn hợp  .......................................................................  10
TÓM TẮT CHƯƠNG 1  ...........................................................................................................  12
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG
HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
  .....................................................  13
VII
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Xây dựng Số 12  .......................................................  13
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty  ......................................................  14
2.1.2. Chức năng, lĩnh vực hoạt động của công ty  .......................................................  15
2.1.2.1. Chức năng  ....................................................................................................  15
2.1.2.2. Nhiệm vụ  .....................................................................................................  15
2.1.2.3. Lĩnh vực hoạt động  ......................................................................................  15
2.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại công ty  .........................................................................  16
2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu của công ty  .............................................................................  16
2.1.3.2.  Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận  ........................................................  16
2.2. Thực trạng xây dựng Thương hiệu của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 12  ..............  20
2.2.1.  Xác định tầm nhìn thương hiệu  ..........................................................................  20
2.2.2.  Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu.........................................................  21
2.2.2.1.  Tên gọi.........................................................................................................  21
2.2.2.2.  Biểu tượng thương hiệu – Logo  ..................................................................  22
2.2.2.3.  Khẩu hiệu (Slogan)......................................................................................  22
2.2.2.4.  Nhạc hiệu.....................................................................................................  22
2.2.3.  Chiến lược marketing trong xây dựng và phát triển thương hiệu của  ................  25
Công ty Cổ phần Xây dựng Số 12  ....................................................................................  25
2.2.3.1.  Chiến lược sản phẩm  ...................................................................................  25
2.2.3.2.  Chiến lược giá  .............................................................................................  29
2.2.3.3.  Chiến lược phân phối  ..................................................................................  31
2.2.3.4.  Chiến lược xúc tiến hỗn hợp  .......................................................................  32
2.3.  Ưu và nhược điểm trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty .................................................................................................................................  36
2.3.1.  Ưu điểm  ..............................................................................................................  36
2.3.2.  Nhược điểm  ........................................................................................................  37
2.3.3.  Nguyên nhân  .......................................................................................................  37
TÓM TẮT CHƯƠNG 2  ...........................................................................................................  38
VIII
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÔNG TY
XÂY DỰNG SỐ 12
.  ................................................................................................................  39
3.1. Định hướng phát triển thương hiệu của công ty Xây dựng Số 12  ................................  39
3.2. Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty Xây dựng Số 12  ................  39
3.2.1. Giải pháp nâng cao nhận thức của Công ty về thương hiệu  ..................................  39
3.2.2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty  ................................  40
3.2.3.  Hình thành mức giá hợp lý và linh hoạt  ................................................................  41
3.2.4. Xây dựng kênh phân phối đa dạng  ........................................................................  42
3.2.5. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến trong xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty  43
3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  ...................................................................  45
3.3.Kiến nghị  ............................................................................................................................  48
3.3.1.Đối với nhà nước  .........................................................................................................  48
3.3.2.Đối với doanh nghiệp  ..................................................................................................  49
KẾT LUẬN  .............................................................................................................................  50
download

Giá tiền: 7.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 5 lần - Cập nhật: 21:08 10/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp