Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Mạng nơron RBF và phương pháp lập luận xấp xỉ dựa trên đại số gia tử giải một số bài toán mô hình mờ

Mạng nơron RBF và phương pháp lập luận xấp xỉ dựa trên đại số gia tử giải một số bài toán mô hình mờ

Cập nhật: 15:07 Ngày 24/01/2016

Báo cáo thực tập khác là Mạng nơron RBF và phương pháp lập luận xấp xỉ dựa trên đại số gia tử giải một số bài toán mô hình mờ  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................. 1

Chương 1: CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN............................................... 3

1.1. Tập mờ và các phép toán trên tập mờ .................................................... 3

1.1.1. Tập mờ (fuzzy set) .......................................................................... 3

1.1.2. Các phép toán đại số trên tập mờ.................................................... 6

1.2. Biến ngôn ngữ ...................................................................................... 11

1.3. Mô hình mờ .......................................................................................... 13

1.4. Bài toán nội suy và mạng nơron RBF.................................................. 15

1.4.1. Bài toán nội suy............................................................................. 15

1.4.2. Mạng nơron RBF .......................................................................... 18

1.5. Tổng kết chương 1................................................................................ 28

Chương 2: PHƢƠNG PHÁP LẬP LUẬN XẤP XỈ DỰA TRÊN ĐẠI

SỐ GIA TỬ SỬ DỤNG MẠNG NƠRON RBF......................................... 29

2.1. Đại số gia tử.......................................................................................... 29

2.1.1. Biến ngôn ngữ của các gia tử........................................................ 29

2.1.2. Đại số gia tử của biến ngôn ngữ ................................................... 32

2.1.3. Độ đo tính mờ của các giá trị ngôn ngữ........................................ 34

2.1.4. Quan hệ độ đo tính mờ và định lượng ngữ nghĩa ......................... 38

2.2. Một số phương pháp lập luận xấp xỉ mờ.............................................. 39

2.2.1. Phương pháp lập luận dựa trên các quan hệ mờ ........................... 40

2.2.2. Phương pháp nội suy tuyến tính trên các tập mờ.......................... 40

2.3. Phương pháp lập luận xấp xỉ dựa trên ĐSGT ...................................... 43

2.4. Phương pháp lập luận xấp xỉ sử dụng mạng nơron RBF ..................... 47

2.4.1. Giải pháp sử dụng mạng nơron RBF và nội suy........................... 47

2.4.2. Phương pháp lập luận xấp xỉ dựa trên đại số gia tử sử dụng

mạng nơron RBF..................................................................................... 49

2.5. Tổng kết chương 2................................................................................ 51

Chương 3: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN XẤP XỈ SỬ

DỤNG MẠNG NƠRON RBF CHO MỘT SỐ BÀI TOÁN

MÔHÌNH MỜ............................................................................................... 53

3.1. Mô tả một số bài toán mô hình mờ ...................................................... 53

3.1.1. Bài toán Cao Kandel ..................................................................... 53

3.1.2. Bài toán con lắc ngược của Ross .................................................. 55

3.2. Báo cáo thực tập Ứng dụng phương pháp lập luận xấp xỉ mờ dựa trên ĐSGT...... 56

3.2.1. Phương pháp lập luận xấp xỉ dựa trên đại số gia tử...................... 56

3.2.2. Phương pháp lập luận xấp xỉ dựa trên đại số gia tử sử dụng

mạng nơron RBF..................................................................................... 62

3.3. Tổng kết chương 3................................................................................ 66

KẾT LUẬN.................................................................................................... 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 68

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 15:07 24/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp