Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Sư phạm - Giáo viên

Luận văn sư phạm

Nghiên cứu lý thuyết Naive Bayes và ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng Việt

Nghiên cứu lý thuyết Naive Bayes và ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng Việt
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Nghiên cứu lý thuyết Naive Bayes và ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng Việt đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận á more

Dạy giải toán chủ đề phương trình và bất phương trình theo quan điểm hàm

Dạy giải toán chủ đề phương trình và bất phương trình theo quan điểm hàm
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Dạy giải toán chủ đề phương trình và bất phương trình theo quan điểm hàm   đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá cho chương “Sinh trưởng và phát triển”

Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá cho chương “Sinh trưởng và phát triển”
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là  Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá cho chương “Sinh trưởng và phát triển” – Sinh học 11 theo hướng nâng cao năng lực người học   đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Văn hóa ứng xử trong thơ Nguyễn Khuyến

Văn hóa ứng xử trong thơ Nguyễn Khuyến
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là  Văn hóa ứng xử trong thơ Nguyễn Khuyến   đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Vận dụng phương pháp dạy học tự học trong dạy học nội dung tích phân lớp 10, 11 ở trường Trung học Phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Vận dụng phương pháp dạy học tự học trong dạy học nội dung tích phân lớp 10, 11 ở trường Trung học Phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Vận dụng phương pháp dạy học tự học trong dạy học nội dung tích phân lớp 10, 11 ở trường Trung học Phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Tổ chức dạy học một số kiến thức chương lượng tử ánh sáng theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh

Tổ chức dạy học một số kiến thức chương lượng tử ánh sáng theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là  Tổ chức dạy học một số kiến thức chương lượng tử ánh sáng (Vật lý 12) theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh   đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Thơ Nôm đường luật của Nguyễn Đình Chiểu diện mạo và đóng góp

Thơ Nôm đường luật của Nguyễn Đình Chiểu diện mạo và đóng góp
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Thơ Nôm đường luật của Nguyễn Đình Chiểu diện mạo và đóng góp    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Thiết kế và thực hiện một số bài giảng môn toán lớp 12 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Thiết kế và thực hiện một số bài giảng môn toán lớp 12 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là  Thiết kế và thực hiện một số bài giảng môn toán lớp 12 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin   đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần sinh học tế bào

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần sinh học tế bào
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần sinh học tế bào (Sinh học 10)    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Phong trào công nhân tỉnh Thái Nguyên 1897-1945

Phong trào công nhân tỉnh Thái Nguyên 1897-1945
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Phong trào công nhân tỉnh Thái Nguyên 1897-1945    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Phát triển nông lâm kết hợp ở huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

Phát triển nông lâm kết hợp ở huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Phát triển nông lâm kết hợp ở huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn trong xu thế hội nhập

Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn trong xu thế hội nhập
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn trong xu thế hội nhập    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Nông trường quốc doanh Bắc Sơn tỉnh Thái Nguyên

Nông trường quốc doanh Bắc Sơn tỉnh Thái Nguyên
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Nông trường quốc doanh Bắc Sơn tỉnh Thái Nguyên (1957-1991)    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Lịch sử văn hóa xã phong cốc huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh

Lịch sử văn hóa xã phong cốc huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Lịch sử văn hóa xã phong cốc huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Kinh tế văn hóa huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái thế kỷ XIX

Kinh tế văn hóa huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái thế kỷ XIX
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Kinh tế văn hóa huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái thế kỷ XIX    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Định hướng giáo dục nghề địa phương cho học sinh dân tộc thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Định hướng giáo dục nghề địa phương cho học sinh dân tộc thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là  Định hướng giáo dục nghề địa phương cho học sinh dân tộc thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ   đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Lý thuyết đồ thị hỗ trợ phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

Lý thuyết đồ thị hỗ trợ phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Dạy học lý thuyết đồ thị hỗ trợ phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Dạy học đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia dưới góc nhìn của lý thuyết văn trào phúng

Dạy học đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia dưới góc nhìn của lý thuyết văn trào phúng
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Dạy học đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, ngữ văn 11) dưới góc nhìn của lý thuyết văn trào phúng    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more

Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang

Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang
Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang    đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án more
 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp