Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Luận án tiến sỹ phát triển du lịch tây nguyên đến năm 2020

Luận án tiến sỹ phát triển du lịch tây nguyên đến năm 2020

Cập nhật: 14:55 Ngày 29/02/2016

MỤC LỤC

PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH

LỜI CAM ĐOAN.

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU.

DANH MỤC CÁC HÌNH.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án

 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

3. Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu của luận án

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

5. Phương pháp nghiên cứu

6. Đóng góp mới của luận án

7. Bố cục luận án

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DU LỊCH

1.1. Du lịch và thị trường du lịch

1.1.1. Du lịch và đặc điểm ngành du lịch

1.1.2. Thị Trường du lịch, chức năng và phân loại thị trường du lịch

1.1.3. Khái niệm về khách du lịch, loại hình du lịch

1.1.4. Khái niệm sản phẩm du lịch, điểm du lịch

1.1.5. Kênh phân phối sản phẩm lữ hành trên thị trường du lịch quốc tế

1.2. Vị trí, vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

1.2.1. Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào nghiên cứu dịch vụ du lịch

1.2.2. Vị trí của ngành du lịch

1.2.3. Vai trò của ngành du lịch

1.2.4. Tác động giữa hội nhập kinh tế quốc tế và du lịch

1.3. Phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

1.3.1. Phát triển bền vững

1.3.2. Phát triển du lịch bền vững

1.3.3. Các điều kiện phát triển du lịch

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN

2.1. Tổng quan về Tây Nguyên

 2.1.1 Tài nguyên tự nhiên của Tây Nguyên

2.1.2. Tài nguyên nhân văn của các tỉnh Tây Nguyên

2.1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật

2.1.4. Cơ sở hạ tầng xã hội

2.1.5. Vị trí của du lịch Tây Nguyên trong hệ thống du lịch Việt Nam

2.1.6. Các nguồn lực khác

2.2. Thực trạng hoạt động du lịch trên địa bàn Tây Nguyên

2.2.1. Khách du lịch và thu nhập từ du lịch

2.2.2. Cơ sở vật chất cho du lịch

2.2.3. Khai thác tài nguyên du lịch phát triển loại hình sản phẩm du lịch

2.2.4. Tổ chức không gian lãnh thổ

2.2.5 Công tác xúc tiến, quảng bá liên kết phát triển du lịch

2.2.6. Đầu tư phát triển du lịch

2.2.7. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho phát triển du lịch

2.2.8. Quản lý Nhà nước về du lịch và cơ chế, chính sách phát triển du lịch

2.3. Tác động của du lịch đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch

cơ cấu kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế

2.3.1. Tác động của du lịch đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên

2.3.2. Tác động của du lịch đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

2.3.3. Tác động của du lịch với hội nhập kinh tế quốc tế

2.4. Đánh giá chung về các điểm mạnh, điểm yếu; cơ hội và thách thức trong phát

triển du lịch Tây Nguyên

2.4.1. Điểm mạnh, điểm yếu

2.4.2. Cơ hội và thách thức đối với phát triển du lịch các tỉnh Tây Nguyên đến năm

2020

CHƯƠNG 3 PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂY NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 TRONG

QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

3.1. Dự báo phát triển du lịch thế giới, khu vực và Việt Nam đến năm 2020

3.1.1. Dự báo xu hướng phát triển du lịch thế giới và khu vực đến năm 2020

3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên đến năm 2020

3.2. Quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển du lịch Tây Nguyên

đến năm 2020

3.2.1. Quan điểm phát triển du lịch

3.2.2. Mục tiêu phát triển du lịch

3.2.3. Định hướng phát triển du lịch

3.3. Các giải pháp để phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020

3.3.1. Xây dựng chiến lược thị trường cho phát triển du lịch Tây Nguyên

3.3.2. Giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch

3.3.3. Giải pháp về công tác xúc tiến quảng bá du lịch

3.3.4. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch

3.3.5. Giải pháp phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng

3.3.6. Giải pháp đầu tư và thu hút vốn đầu tư

3.3.7. Giải pháp tổ chức quản lý nhà nước về du lịch

3.3.8. Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách sạn, nhà hàng

3.3.9. Phát triển các hình thức liên kết các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn khu vựcTây Nguyên

3.4. Kiến nghị

3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, Ngành

3.4.2. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý các tỉnh Tây Nguyên

KẾT LUẬN

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN

LUẬN ÁN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Tiếng Việt

B. Tiếng nước ngoài

DANH MỤC PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC PHỤ LỤC


Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo tài liệu báo cáo thực tập du lịch hay khác tại http://tailieumau.vn/bao-cao-thuc-tap-du-lich-3.html

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 14:55 29/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp