Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Luận án thạc sĩ xây dựng nông thôn mới Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Luận án thạc sĩ xây dựng nông thôn mới Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 21:55 Ngày 30/10/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu luận án thạc sĩ   Luận án thạc sĩ xây dựng nông thôn mới Phú Lương tỉnh Thái Nguyên để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
1.1. Một số lý luận cơ bản về nông thôn 
1.1.1. Những vấn đề về nông thôn 
1.1.2. Những vấn đề về phát triển nông thôn 
1.2. Những nội dung về xây dựng nông thôn mới 
1.2.1. Sự cần thiết phải xây dựng nông thôn mới 
1.2.2. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 
1.2.3. Đặc trưng của xây dựng nông thôn mới 
1.2.4. Nguyên tắc xây dựng nông thôn mới 
1.2.5. Yêu cầu của chương trình xây dựng nông thôn mới 
1.2.6. Các bước xây dựng nông thôn mới 
1.2.7. Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
1.2.8. Nội dung đánh giá xây dựng nông thôn mới 
1.2.9. Những yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng nông thôn mới 
1.3. Cơ sở thực tiễn xây dựng nông thôn mới 
1.3.1. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới về xây dựng nông thôn mới
1.3.2. Những kinh nghiệm bước đầu xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam 
Tiểu kết chương 1 
Chương 2. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 
2.1. Các nhân tố và điều kiện ảnh hưởng đến xây dựng nông thôn mới huyện Phú Lương
2.1.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 
2.1.2. Đặc điểm tự nhiên 
2.1.3. Thực trạng môi trường 
2.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường 
2.1.5. Các điều kiện kinh tế- xã hội 
2.2. Quá trình thực hiện và kết quả xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Lương giai đoạn 2011 - 2014
2.2.1. Triển khai thực hiện 
2.2.2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn 
2.2.3. Huy động và phân bổ các nguồn lực đầu tư 
2.2.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hình thức tổ chức sản xuất 
2.2.5. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội 
2.2.6. Phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe của người dân ở khu vực nông thôn và vệ sinh môi trường 
2.2.7. Xây dựng đời sống văn hóa khu vực nông thôn 
2.2.8. Nâng cao năng lực tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn 
2.2.9. Đánh giá chung về thuận lợi, khó khăn của huyện ảnh hưởng đến xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Lương 
2.3. Kết quả xây dựng nông thôn mới ở 02 xã điểm của huyện Phú Lương
2.3.1. Xây dựng nông thôn mới xã Sơn Cẩm
2.3.2. Xây dựng nông thôn mới xã Cổ Lũng 
2.3.3. Kết quả khảo sát của tác giả về xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Sơn Cẩm và Cổ Lũng 
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 
3.1. Định hương và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 
3.1.1. Quan điểm phát triển 
3.1.2. Mục tiêu phát triển 
3.1.3. Định hướng phát triển các ngành kinh tế 
3.1.4. Định hướng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội 
3.2. Quan điểm, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Lương đến năm 2020 
3.2.1. Quan điểm 
3.2.2. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Lương đến năm 2020 
3.3. Một số giải pháp cơ bản xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Lương 
3.3.1. Hoàn thiện chính sách, công tác điều hành quản lý 
3.3.2. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận thức của cư dân nông thôn 
3.3.3. Hoàn chỉnh quy hoạch và thực hiện quản lý theo quy hoạch 
3.3.4. Phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội 
Tiểu kết chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 


Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài luận án thạc sĩ kinh tế khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!


download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 21:55 30/10/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp