Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Luận án thạc sĩ phát triển nông nghiệp tỉnh Phú Thọ

Luận án thạc sĩ phát triển nông nghiệp tỉnh Phú Thọ

Cập nhật: 20:56 Ngày 03/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu luận án thạc sĩ   Luận án thạc sĩ phát triển nông nghiệp tỉnh Phú Thọ để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp
1.1.3. Cơ cấu nông nghiệp
1.1.4. Các tiêu chí đánh giá
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1.Vài nét về phát triển nông nghiệp Việt Nam
1.2.2. Vài nét về phát triển nông nghiệp ở TDMNBB
CHƯƠNG 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ
2.1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ
2.2. Tự nhiên
2.3. Kinh tế - xã hội
2.4. Đánh giá chung
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Những khó khăn và thách thức cơ bản
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Khái quát chung
3.1.1. Vị trí ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Phú Thọ
3.1.2. Về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp
3.1.3. GTSX và cơ cấu GTSX ngành nông nghiệp
3.2. Các ngành nông nghiệp
3.2.1. Ngành trồng trọt
3.2.2. Ngành chăn nuôi
3.2.3. Dịch vụ nông nghiệp
3.3. Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu
3.3.1. Hộ gia đình
3.3.2. Trang trại
3.3.3. Hợp tác xã
3.3.4. Vùng chuyên canh
3.3.5.Tiểu vùng nông nghiệp
3.4. Đánh giá chung
3.4.1. Những thành tựu
3.4.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ
4.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển
4.1.1. Quan điểm phát triển
4.1.2. Mục tiêu phát triển
4.1.3. Định hướng phát triển và phân bố nông nghiệp
4.2. Các giải pháp
4.2.1. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn
4.2.2. Củng cố và hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ nông nghiệp
4.2.3. Đào tạo nguồn nhân lực
4.2.4. Triển khai và ứng dụng khoa học công nghệ
4.2.5. Chính sách phát triển nông nghiệp
4.2.6. Thị trường và thương hiệu
4.2.7. Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
PHẦN 3: KẾT LUẬN

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài luận án thạc sĩ kinh tế khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:56 03/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp