Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Luận án thạc sĩ Nghiên cứu vấn đề nghèo và giảm nghèo ở tỉnh Lai Châu

Luận án thạc sĩ Nghiên cứu vấn đề nghèo và giảm nghèo ở tỉnh Lai Châu

Cập nhật: 21:49 Ngày 30/10/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu luận án thạc sĩ   Luận án thạc sĩ Nghiên cứu vấn đề nghèo và giảm nghèo ở tỉnh Lai Châu để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Quan niệm, phương pháp tiếp cận và tiêu chí đánh giá đói nghèo trên thế giới
1.1.1.1. Quan niệm đói nghèo
1.1.1.2. Phương pháp tiếp cận và các tiêu chí đánh giá đói nghèo
1.1.2. Quan niệm và tiêu chí đánh giá đói nghèo ở Việt Nam
1.1.2.1. Quan niệm
1.1.2.2. Các tiêu chí đánh giá đói nghèo ở Việt Nam
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Vài nét về tình hình đói nghèo trên thế giới
1.2.2. Vài nét về vấn đề nghèo và giảm nghèo ở Việt Nam 
1.2.2.1. Một số thành tựu về xoá đói giảm nghèo
1.2.2.2. Bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam
1.2.2.3. Phân hoá đói nghèo ở Việt Nam
1.2.2.4. Phân hoá nghèo khổ theo nhóm dân tộc
1.2.3. Những tồn tại nguyên nhân và giải pháp chống đói nghèo
1.2.3.1. Những tồn tại
1.2.3.2. Nguyên nhân
1.2.3.2. Giải pháp
1.2.4. Vấn đề nghèo và giảm nghèo ở Vùng Tây Bắc
1.2.4.1. Nghèo ở vùng Tây Bắc
1.2.4.2. Vấn đề giảm nghèo ở vùng Tây Bắc
1.2.5. Kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo của tỉnh Hà Giang
1.2.6. Tiểu kết chương I
Chương 2. THỰC TRẠNG NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở TỈNH LAI CHÂU
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
2.1.1. Vị trí địa lý và lãnh thổ
2.1.2. Điều kiện tự nhiên
2.1.2.1. Địa hình
2.1.2.2. Khí hậu
2.1.2.3. Thổ nhưỡng
2.1.2.4. Thuỷ văn
2.1.2.5. Sinh Vật
2.1.2.6. Khoáng sản
2.1.3. Dân cư, lao động và hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật
2.1.3.1. Dân cư và nguồn lao động
2.1.3.2. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật
2.1.4. Các vấn đề xã hội
2.1.4.1. Giáo dục và đào tạo
2.1.4.2. Y tế và chăm sóc sức khoẻ
2.1.4.3. Nước sinh hoạt
2.1.5. Sự phát triển kinh tế ở Lai Châu
2.1.6. Đánh giá chung
2.1.6.1. Thuận lợi
2.1.6.2. Khó khăn
2.2. Thực trạng đói nghèo ở Lai Châu
2.2.1. Chỉ tiêu thu nhập
2.2.1.1. Thu nhập bình quân đầu người
2.2.2.2. Chi tiêu bình quân đầu người
2.2.2.3. Tỉ lệ hộ nghèo
2.2.2.4. Sự phân hoá đói nghèo
2.2.2. Chỉ tiêu y tế, chăm sóc sức khoẻ
2.2.3. Chỉ tiêu về giáo dục
2.2.4. Chỉ tiêu điện, nước sinh hoạt
2.2.4.1. Chỉ tiêu điện sinh hoạt
2.2.4.2. Chỉ tiêu về nước sinh hoạt
2.2.5. Đánh giá tổng hợp mức độ nghèo ở Lai Châu
2.3. Những kết quả giảm nghèo chủ yếu 
2.3.1 . Những kết quả giảm nghèo
2.3.1.1. Các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo
2.3.1.2. Lồng ghép với các chính sách
2.3.1.3. Tốc độ giảm nghèo
2.3.2. Nguyên nhân nghèo đói ở Lai Châu
2.3.2.1. Nhóm nguyên nhân chủ quan
2.3.2.2. Nhóm nguyên nhân khách quan
Chương 3. NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO Ở TỈNH LAI CHÂU
3.1. Cơ sở xác định những giải pháp giảm nghèo ở Lai Châu
3.1.1. Quan điểm và mục tiêu xoá đói giảm nghèo quốc gia
3.1.1.1. Quan điểm
3.1.1.2. Mục tiêu chung
3.2.2. Quan điểm, mục tiêu giảm nghèo ở tỉnh Lai Châu
3.2.2.1. Quan điểm chỉ đạo
3.2.2.2. Mục tiêu
3.2. Một số giải pháp giảm nghèo bền vững ở Lai Châu
3.2.1. Giải pháp tuyên truyền
3.2.2. Giải pháp về cơ chế, chính sách
3.2.3. Giải pháp về nguồn vốn
3.2.4. Đẩy mạnh việc phát triển nông nghiệp, nông thôn
3.2.5. Phát triển cơ sở hạ tầng
3.2.6. Kiện toàn hệ thống chỉ đạo các cấp
3.2.7. Một số giải pháp khác
3.2.7.1. Quan điểm
3.2.7.2. Một số giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài luận án thạc sĩ kinh tế khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 21:49 30/10/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp