Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Kiểm soát nội bộ trong công tác chống thất thu thuế tại Tân Bình

Kiểm soát nội bộ trong công tác chống thất thu thuế tại Tân Bình

Cập nhật: 14:08 Ngày 28/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Kiểm soát nội bộ trong công tác chống thất thu thuế tại Tân Bình đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 
2.1. Tổng quan về kiểm soát nội bộ 
2.1.1. Định nghĩa và mục tiêu của KSNB
2.1.2. KSNB tài chính công – INTOSAI (Hoa Kỳ) 
2.1.3. Ý nghĩa KSNB trong một tổ chức hành chính công 
2.2. Nội dung cơ bản về kiểm soát nội bộ trong khu vực công 
2.2.1. Môi trường kiểm soát 
2.2.2. Đánh giá rủi ro 
2.2.3. Hoạt động kiểm soát 
2.2.4. Thông tin và truyền thông 
2.2.5. Giám sát 
2.3. Đặc điểm kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế 
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1. Mô hình nghiên cứu 
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Các câu hỏi nghiên cứu 
3.2.2. Phương pháp nghiên cứu
3.3. Thu thập dữ liệu nghiên cứu 
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CHI CỤC THUẾ TÂN BÌNH 
4.1. Giới thiệu tổng quát về Chi cục thuế Tân Bình
4.1.1. Cơ cấu tổ chức, chức năng của Chi cục thuế 
4.1.2. Cơ cấu tổ chức của CCT.TB 
4.1.3. Chức năng nhiệm vụ của các đội thuế tại CCT.TB 
4.2. Thực trạng về hệ thống kiểm soát nội bộ và thu thuế trong ngành thuế Việt Nam và tại Chi cục thuế quận Tân Bình 
4.2.1. Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ và thu thuế trong ngành thuế Việt Nam 
4.2.2. Thực trạng về thu thuế tại Chi cục thuế quận Tân Bình 
4.3. Đánh giá thực trạng HTKSNB tại Chi cục thuế Tân Bình 
4.3.1. Môi trường kiểm soát 
4.3.2. Đánh giá rủi ro 
4.3.3. Các hoạt động kiểm soát 
4.3.4. Thông tin và truyền thông 
4.3.5. Giám sát 
4.4. Những mặt chưa làm được và nguyên nhân tồn tại của hệ thống KSNB tại Chi cục thuế Tân Bình: 
4.4.1. Môi trường kiểm soát 
4.4.2. Đánh giá rủi ro 
4.4.3. Hoạt động kiểm soát 
4.4.4. Thông tin và truyền thông 
4.4.5. Giám sát 
CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÔNG TÁC CHỐNG THẤT THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN BÌNH 
5.1. Quan điểm hoàn thiện 
5.1.1. Quan điểm kế thừa 
5.1.2. Quan điểm ứng dụng phù hợp với trình độ quản lý thế giới
5.1.3. Quan điểm ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống kiểm soát
5.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB tại Chi cục thuế Tân Bình
5.2.1. Về môi trường kiểm soát 
5.2.2. Về đánh giá rủi ro 
5.2.3. Về hoạt động kiểm soát 
5.2.4. Về thông tin và truyền thông 
5.2.5. Về công tác giám sát 
5.3. Các kiến nghị hỗ trợ nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB 
5.3.1. Đối với Nhà nước 
5.3.2. Đối với ngành thuế 
5.3.3. Đối với Chi cục thuế Tân Bình
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

download

Giá tiền: 200 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 16 lần - Cập nhật: 14:08 28/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp