Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 14:23 Ngày 28/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước  đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI ĐẦU TƯ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC"
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu đề tài
1.2. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
1.3. Một số công trình nghiên cứu có liên quan đề tài
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.5. Phạm vi nghiên cứu đề tài
1.6. Nội dung nghiên cứu của đề tài
1.7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đề tài
1.8. Kết cấu của luận văn    
1.9. Những mong muốn đóng góp của đề tài
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUY TRÌNH KSNB CHI ĐẦU TƯ QUA KBNN 
2.1. Tổng quan về kiểm soát nội bộ
2.1.1. Khái niệm và hệ thống kiểm soát nội bộ 
2.1.2. Quy trình kiểm soát nội bộ - Tính hữu hiệu – Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của quy trình kiểm soát nội bộ 
2.1.2.1. Quy trình kiểm soát nội bộ 
2.1.2.2. Tính hữu hiệu của quy trình kiểm soát nội bộ 
2.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của quy trình kiểm soát nội bộ
2.3. Chi đầu tư qua KBNN và một số bài học kinh nghiệm quy trình kiểm soát nội bộ liên quan đến chi đầu tư qua KBNN
Kết luận chương 2    
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ KBNN BÌNH PHƯỚC VÀ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ  CHI ĐẦU TƯ QUA KBNN 
3.1. Lược sử quá trình hình thành, phát triển của KBNN Bình Phước 
3.2. Tổng quan về đầu tư, chi đầu tư,  kiểm soát, kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua kho bạc Nhà nước
3.2.1. Tổng quan về đầu tư và chi đầu tư
3.2.2. Yêu cầu kiểm soát chi đầu tư qua KBNN
3.2.3. Nguyên tắc kiểm soát chi đầu tư qua KBNN         
3.2.4. Nội dung kiểm soát chi đầu tư qua KBNN
3.2.4.1. Kiểm tra tài liệu cơ sở
3.2.4.2. Kiểm soát thanh toán khi tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng
3.2.4.3. Kiểm soát thanh toán khối lượng hoàn thành
3.2.4.4. Kiểm soát thanh toán Quyết toán dự án hoàn thành     
3.2.5. Các quy trình kiểm soát chi đầu tư của KBNN
3.2.5.1. Trình tự các bước quy trình kiểm soát tạm ứng vốn     
3.2.5.2. Trình tự các bước quy trình “thanh toán trước, kiểm soát sau” 
3.2.5.3. Trình tự các bước quy trình “Kiểm soát trước, thanh toán sau” 
3.2.6. Tác dụng của kiểm soát chi đầu tư từ NSNN
3.3. Thực trạng quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua KBNN tại tỉnh Bình Phước
3.3.1. Khái quát về chi đầu tư qua KBNN tại tỉnh Bình Phước
3.3.2. Thực trạng quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua KBNN tại tỉnh Bình Phước     
3.3.2.1. Các quy phạm pháp luật, hành chính, quản lý liên quan đến quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua KBNN tại tỉnh Bình Phước      
3.3.2.2. Quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước
3.3.2.3. Mô hình tổ chức kiểm soát nội bộ chi đầu tư của KBNN Bình Phước và các KBNN cấp huyện, thị xã trực thuộc
3.4. Một số bài học kinh nghiệm về quy trình kiểm soát nội bộ liên quan đến chi đầu tư qua KBNN
Kết luận chương 3 
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI ĐẦU TƯ QUA KBNN TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
4.1. Đánh giá về những quy phạm pháp luật, hành chính, quản lý liên quan đến quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước
4.2. Đánh giá các yếu tố kỹ thuật của quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua KBNN tại tỉnh Bình Phước
4.3. Đánh giá bộ máy thực hiện quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua KBNN tại tỉnh Bình Phước
Kết luận chương 4
CHƯƠNG 5: KIẾN NGHỊ VỀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI ĐẦU TƯ QUA KBNN TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
5.1. Sự cần thiết hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua KBNN tại tỉnh Bình Phước
5.2. Quan điểm – Định hướng – Mục tiêu hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua KBNN tại tỉnh Bình Phước
5.2.1. Quan điểm hoàn thiện
5.2.2. Định hướng hoàn thiện
5.2.3. Mục tiêu  hoàn thiện
5.3. Kiến nghị về quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua KBNN tại tỉnh Bình Phước     
5.3.1. Kiến nghị về hoàn thiện và nâng cao tính chất của các quy phạm pháp luật, hành chính, quản lý
5.3.2. Kiến nghị về hoàn thiện, nâng cao việc triển khai, áp dụng các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ vào quy trình kiểm soát nội bộ
5.3.3. Hoàn thiện nhân sự và bộ máy vận hành quy trình kiểm soát nội bộ
5.4. Một số kiến nghị khác liên quan đến hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua KBNN tại tỉnh Bình Phước        
5.4.1. Kiến nghị đối với Quốc Hội và Chính phủ 
5.4.2. Kiến nghị với các Bộ có liên quan
5.4.3. Kiến nghị với UBND tỉnh Bình Phước       
5.4.4. Kiến nghị với các ngành có liên quan        
5.4.5. Kiến nghị với Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án
Kết luận chương 5
KẾT LUẬN    

download

Giá tiền: 1.000 đ/lượt

Định dạng: RAR - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 14:23 28/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp