Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Tuyên Quang

Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Tuyên Quang

Cập nhật: 13:39 Ngày 23/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Tuyên Quang 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá 

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài. 
2. Mục tiêu nghiên cứu. 
3. Đối tượng, nội dung và phạm vi nghiên cứu. 
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài. 
5. Kết cấu của đề tài 
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Cơ sở lý luận. 
1.1.1. Một số khái niệm và bản chất chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. 
1.1.2. Đặc điểm, phân loại, mục đích và nguyên tắc kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước 
1.1.3. Ý nghĩa, vai trò và sự cần thiết phải kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. 
1.1.4. Nội dung kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước. 
1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. 
1.2. Cơ sở thực tiễn 
1.2.1. Kinh nghiệm nước ngoài về kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 
1.2.2. Kinh nghiệm của các địa phương 
1.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ các địa phương 
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Câu hỏi nghiên cứu 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu 
2.2.2. Quy trình nghiên cứu 
2.2.3. Thu thập thông tin. 
2.2.4. Phương pháp tổng hợp thông tin 
2.2.5. Phương pháp phân tích thông tin 
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu: 
2.3.1. Chỉ tiêu về từ chối thanh toán 
2.3.2. Chỉ tiêu tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB từ NSNN. 
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá thời gian giải quyết hồ sơ. 
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TUYÊN QUANG. 
3.1. Đặc điểm địa bàn tỉnh Tuyên quang. 
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên quang. 
3.1.2. Khái quát về tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
3.1.3. Các hoạt động cơ bản của Kho bạc Nhà nước Tuyên quang. 
3.1.4. Trình tự kiểm soát chi vốn đầu tư qua Kho bạc nhà nước tỉnh 
3.2. Thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. 
3.2.1. Thực trạng công tác kế hoạch vốn đầu tư. 
3.2.2. Thực trạng công tác kiểm soát hồ sơ ban đầu. 
3.2.3. Thực trạng kiểm soát tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 
3.2.4. Thực trạng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 
3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB tại Kho bạc tỉnh Tuyên Quang 
3.5.1. Yếu tố nguồn nhân lực của Kho bạc. 
3.5.2. Hệ thống các chế độ, chính sách của Nhà nước và quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản. 
3.5.3. Kế hoạch hóa trong đầu tư xây dựng cơ bản. 
3.5.4. Ứng dụng công nghệ thông tin 
3.5.5. Ý thức chấp hành của các đơn vị chủ đầu tư. 
3.5.6. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra. 
Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TUYÊN QUANG 
4.1. Mục tiêu, định hướng phát triển Kho bạc Nhà nước. 
4.1.1. Mục tiêu kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 
4.1.2. Định hướng kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước đến năm 2020. 
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. 
4.2.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng 
4.2.2. Hệ thống các chế độ, chính sách của Nhà nước và quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản 
4.2.3. Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng 
4.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin 
4.2.5. Ý thức chấp hành của các đơn vị chủ đầu tư. 
4.2.6. Công tác kiểm tra nội bộ 
4.3. Kiến nghị 
4.3.1. Đối với các cơ quan Trung ương: 
4.3.2. Đối với Kho bạc nhà nước: 
4.3.3. Đối với Ủy ban nhân dân các cấp 
KẾT LUẬN 

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 13:39 23/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp