Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Khẩu phần có bột lá keo giậu, được và không được cân đối năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ

Khẩu phần có bột lá keo giậu, được và không được cân đối năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ

Cập nhật: 20:56 Ngày 02/04/2016

Báo cáo thực tập Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu, được và không được cân đối năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................ 4

1.1. Các thông tin về keo giậu........................................................................... 4

1.1.1. Tên gọi..................................................................................................... 4

1.1.2. Nguồn gốc lịch sử ................................................................................... 4

1.1.3. Đặc tính sinh học của keo giậu ............................................................... 5

1.1.4. Năng suất chất xanh ................................................................................ 7

1.1.5. Thành phần hóa học và các sắc tố trong bột lá keo giậu ........................ 9

1.1.6. Các phương pháp chế biến bột lá keo giậu ........................................... 16

1.2. Kết quả nghiên cứu sử dụng BLKG trong chăn nuôi gà đẻ..................... 18

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới........................................................ 18

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................... 20

1.3. Vấn đề năng lượng đối với gà sinh sản.................................................... 22

1.3.1. Nhu cầu năng lượng cho gà đẻ.............................................................. 22

1.3.2. Ảnh hưởng của bổ sung dầu, mỡ vào khẩu phần cho gà đẻ ................. 24

1.4. Vấn đề protein đối với gà sinh sản........................................................... 25

1.4.1. Vai trò, nhu cầu của protein- axit amin đối với cơ thể gia cầm............ 25

1.4.2. Nhu cầu protein ..................................................................................... 26

Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................ 28

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu .............................................. 28

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 28

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu ............................................................................. 28

2.1.3. Thời gian nghiên cứu ............................................................................ 28

2.2. Nội dung nghiên cứu................................................................................ 28

2.3.1. Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột lá

keo giậu vào khẩu phần đến khả năng sản xuất trứng của gà đẻ bố mẹ

Lương Phượng................................................................................................. 29

2.3.2. Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột lá

keo giậu vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu lý học, hóa học của trứng ......... 32

2.3.3. Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột lá

keo giậu vào khẩu phần đến chất lượng trứng giống của gà đẻ bố mẹ

Lương Phượng................................................................................................. 32

2.3.4. Nội dung 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột

lá keo giậu vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của gà

thí nghiệm....................................................................................................... 33

2.3.5. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu ........................................................ 34

2.3.6. Xử lý số liệu .......................................................................................... 37

Chương 3: KẾT QUẢ ........................ 38

3.1. Kết quả nghiên cứu nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách

phối hợp bột lá keo giậu vào khẩu phần

bố mẹ Lương Phượng...................................................................................... 38

3.2 Kết quả nghiên cứu nội dung 2: Ảnh hưởng của cách phối hợp bột lá

keo giậu vào khẩu phần

gà bố mẹ Lương Phượng................................................................................ 46

3.2.1. Một số chỉ tiêu lý học của trứng gà thí nghiệm .................................... 46

3.2.2. Thành phần hóa học của trứng gà thí nghiệm....................................... 49

3.3. Kết quả nghiên cứu nội dung 3: Ảnh hưởng của cách phối hợp

BLKG vào khẩu phần đến chất lượng trứng................................................... 51

3.3.1. Hàm lượng carotenoid và tỷ lệ trứng có phôi của trứng gà thí nghiệm.... 51

3.3.2. Tỷ lệ có phôi, ấp nở, gà con loại I từ ngày thí nghiệm thứ 16 trở đi .... 57

3.4. Ảnh hưởng của cách phối hợp BLKG vào khẩu phần đến một số chỉ

tiêu kinh tế kỹ thuật của gà thí nghiệm ........................................................... 59

3.4.1. Tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng, trứng giống và gà con loại I trong

thí nghiệm........................................................................................................ 59

3.4.2. Chi phí thức ăn cho 10 trứng, trứng giống và gà con loại I.................. 60

3.4.3. Hiệu quả kinh tế của các lô thí nghiệm................................................ 62

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ........................................................................... 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 66

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:56 02/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp