Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên

Khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 20:22 Ngày 22/03/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là  Nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của hộ nông dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Sự cần thiết của nghiên cứu .......................................................................... 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 3

1.1. Tổng quan một số lý luận về tín dụng nông thôn ...................................... 3

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng........................................................3

1.1.2. Phân loại tín dụng .........................................................................................4

1.1.3. Vai trò và chức năng của tín dụng............................................................5

1.1.4. Khái niệm về tổ chức, chƣơng trình tín dụng ........................................7

1.1.5. Nguyên tắc tín dụng .....................................................................................8

1.1.6. Hợp đồng tín dụng ........................................................................................8

1.1.7. Khả năng tiếp cận vốn tín dụng của hộ nông dân.................................8

1.2. Tín dụng nông nghiệp, nông thôn ở trong nƣớc một số nƣớc trên thế giới9

1.2.1. Hiện trạng tín dụng trong nƣớc .................................................................9

1.2.2. Tín dụng ở một số nƣớc trên thế giới.....................................................20

1.3. Các thành tố chính trong tín dụng nông thôn........................................... 21

1.3.1. Hộ gia đình là đối tác vay vốn.................................................................21

1.3.2. Một số đặc điểm của hộ gia đình sản xuất kinh doanh......................22

1.3.3. Cơ chế tín dụng............................................................................................23

Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................. 24

2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 24

2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu ................................................................................24

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu....................................................................................24

2.2. Nội dung nghiên cứu................................................................................ 24

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 24

2.3.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin ..............................................................24

2.3.2. Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích thông tin, viết báo cáo ................26

2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 26

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................ 27

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu................................................................... 27

3.1.1. Điều kiện tự nhiên.......................................................................................27

3.1.2. Đặc điểm KT - XH .....................................................................................36

3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng chính thống trên địa bàn huyện Định Hóa,

tỉnh Thái Nguyên ............................................................................................ 41

3.2.1. Hệ thống tín dụng chính thức trên địa bàn huyện Định Hóa ...........42

3.2.2. Mối quan hệ giữa các tổ chức tín dụng chính thức trên địa

huyện Định Hóa ......................................................................................................42

3.2.3. Các đoàn thể và tổ chức than gia quản lý quỹ tín dụng trên địa bàn.....43

3.2.4. Quy chế hoạt động của các tổ chức tín dụng chính thức trong

3 năm gần đây..........................................................................................................44

3.3. Thực trạng khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ trong 3

năm gần đây.................................................................................................... 46

3.3.1. Thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của hộ.............46

3.3.2. Báo cáo thực tập Các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng tiếp cận và lƣợng vốn vay

tín dụng chính thức của hộ ...................................................................................55

3.3.3. Ý kiến của một số cán bộ tín dụng và các cán bộ đoàn thể đại

diện cho các tổ chức tín dụng tại địa phƣơng trên địa bàn nghiên cứu.....66

3.4. Một số giải pháp để nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng

chính thức và lƣợng vốn vay của hộ trong sản xuất trên địa bàn huyện

Định Hóa......................................................................................................... 68

3.4.1. Quan điểm và định hƣớng.........................................................................68

3.4.2. Giải pháp để nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng

chính thức của hộ....................................................................................................74

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 81

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:22 22/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp