Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Khả năng tích lũy cacbon làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường ở rừng trồng Tỉnh Thái Nguyên

Khả năng tích lũy cacbon làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường ở rừng trồng Tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 20:08 Ngày 29/02/2016

Báo cáo thực tập Nghiên cứu khả năng tích lũy cacbon làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường ở rừng trồng xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài: ............................................................................... 1

2. Mục tiêu của đề tài ........................................................................................ 2

2.1. Mục tiêu tổng quát ..................................................................................... 2

2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................... 2

3. Ý nghĩa của đề tài:......................................................................................... 2

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU....................................................... 4

1.1. Cơ sở khoa học........................................................................................... 4

1.1.1. Công ước Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu......................................... 4

1.1.2. Quá trình quang hợp ở thực vật ............................................................. 5

1.1.3. Thị trường các bon .................................................................................. 6

1.1.4. Công cụ đánh giá nhanh trữ lượng Các bon (RaCSA) ........................... 7

1.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới..................................................... 8

1.2.1. Nghiên cứu sinh khối và năng suất rừng................................................. 8

1.2.2. Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của rừng.......................................... 9

1.3. Tình hình nghiên cứu ở trong nước...................................................15

1.3.1. Nghiên cứu sinh khối và năng suất rừng............................................... 15

1.3.2. Nghiên cứu sinh khối và khả năng hấp thụ các bon của rừng .............. 16

1.3.3. Nghiên cứu về lượng giá trị môi trường rừng ở Việt Nam................... 18

CHƯƠNG 2 : ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU............................................................................................... 20

2.1. Đối tượng nghiên cứu .....................................................................20

2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu.......................................20

2.3. Nội dung nghiên cứu ......................................................................20

2.3.1. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội Huyện Phú Lương...... 20

2.3.2. Thực trạng rừng trồng và diễn biến diện tích rừng trồng ..................... 20

2.3.3. Xác định sinh khối của rừng trồng Keo tai tượng ở tuổi 3, 5 và 7 ....... 21

2.3.4. Xác định trữ lượng Cacbon trong sinh khối rừng trồng Keo tai tượng

ở tuổi 3, 5 và 7................................................................................................. 21

2.3.5. Xác định khả năng hấp thụ CO2 và hiệu quả kinh tế ở các tuổi rừng

trồng Keo tai tượng ......................................................................................... 21

2.4. Phương pháp nghiên cứu:................................................................21

2.3.1. Nghiên cứu tài liệu, thu thập số liệu thứ cấp từ các ban ngành ............ 21

2.3.2. Thu thâp số liệu ngoài thực địa............................................................. 21

2.3.3. Xử lý, phân tích thông tin ..................................................................... 27

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................... 28

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Yên Đổ, huyện Phú Lương,

tỉnh Thái Nguyên...................................................................................28

3.1.1. Điều kiện tự nhiên................................................................................. 28

3.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội ....................................................................... 30

3.2. Thực trạng rừng trồng và diễn biến diện tích rừng trồng

tại địa bàn nghiên cứu ..........................................................................35

3.2.1. Đặc điểm, trữ lượng và diễn biến rừng trồng........................................ 35

3.2.2. Hiện trạng công tác tổ chức quản lý rừng............................................. 36

3.3. Xác định sinh khối của rừng trồng Keo tai tượng ở các tuổi 3, 5 và 7...38

3.3.1. Sinh khối tươi của rừng trồng Keo tai tượng ở các tuổi 3, 5 và 7 ........ 38

3.3.2. Xác định sinh khối khô của rừng trồng Keo tai tượng ở các tuổi 3, 5 và 7... 46

3.4. Xác định trữ lượng cacbon tích lũy trong sinh khối rừng trồng Keo tai

tượng ở các tuổi 3, 5 và 7 ......................................................................53

3.4.1. Cấu trúc cacbon tích lũy trong cây cá lẻ ở tuổi 3, 5 và 7...................... 53

3.4.2. Lượng cacbon tích lũy trong cây bụi, thảm tươi và thảm mục ............. 57

3.4.3. Lượng cacbon tích lũy trong đất ........................................................... 57

3.4.4. Cấu trúc cacbon lâm phần rừng trồng Keo tai tượng ở tuổi 3, 5 và 7 .. 59

3.5. Xác định khả năng hấp thụ CO2 và hiệu quả kinh tế của tuổi rừng trồng

Keo tai tượng ................................................................................... 60

3.5.1. Xác định khả năng hấp thụ CO2 của tuổi rừng trồng Keo tai tượng .... 60

3.5.2. Giá trị kinh tế hấp thụ CO2 của Keo tai tượng..................................... 61

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................... 63

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 20:08 29/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp