Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Khả năng tích lũy các bon của rừng tự nhiên trạng thái IIIA tại huyện Phú Lương

Khả năng tích lũy các bon của rừng tự nhiên trạng thái IIIA tại huyện Phú Lương

Cập nhật: 22:27 Ngày 31/01/2016

Báo cáo thực tập khác là  Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng tự nhiên trạng thái IIIA tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU............................................................................................................. 1

Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...................................... 3

1.1. Nghiên cứu về sinh khối và năng suất rừng ................................................. 3

1.1.1. Trên thế giới .............................................................................................. 3

1.1.2. Ở Việt Nam................................................................................................ 7

1.2. Nghiên cứu về khả năng tích lũy các bon của rừng ..................................... 9

1.2.1. Trên thế giới .............................................................................................. 9

1.2.2. Ở Việt Nam.............................................................................................. 12

Chương 2: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG

PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................................... 16

2.1. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 16

2.2. Đối tượng nghiên cứu................................................................................. 16

2.3. Giới hạn nghiên cứu ................................................................................... 16

2.4 . Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 16

2.4.1. Quan điểm và cách tiếp cận của đề tài .................................................... 16

2.4.2. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 17

Chương 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG NGHIÊN CỨU .................................................................................... 23

3.1. Điều kiện tự nhiên của vùng nghiên cứu.................................................... 23

3.1.1. Vị trí địa lý............................................................................................... 23

3.1.2. Địa hình ................................................................................................... 23

3.1.3. Khí hậu thuỷ văn...................................................................................... 24

3.1.4. Điều kiện đất đai...................................................................................... 25

3.1.5. Hiện trạng rừng và đất rừng .................................................................... 25

3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của vùng nghiên cứu......................................... 26

3.2.1. Kinh tế ..................................................................................................... 26

3.2.2. Xã hội....................................................................................................... 26

3.2.3. Cơ sở hạ tầng ........................................................................................... 27

3.3. Nhận xét và đánh giá chung ....................................................................... 28

3.3.1. Thuận lợi.................................................................................................. 28

3.3.2. Khó khăn.................................................................................................. 28

Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 29

4.1.Báo cáo thực tập Sinh khối rừng tự nhiên IIIA huyện Phú Lương .................... 29

4.1.1. Sinh khối tầng cây cao............................................................................. 29

4.1.2. Sinh khối tầng cây bụi thảm tươi............................................................. 32

4.1.3. Sinh khối vật rơi rụng.............................................................................. 35

4.1.4. Tổng sinh khối toàn lâm phần ................................................................. 38

4.2. Hàm lượng các bon tích lũy trong rừng...................................................... 40

4.2.1. Hàm lượng các bon tích lũy trong sinh khối tầng cây cao ...................... 40

4.2.2. Hàm lượng các bon tích lũy trong sinh khối tầng cây bụi thảm tươi...... 42

4.2.3. Hàm lượng các bon tích lũy trong sinh khối vật rơi rụng ....................... 44

4.3. Hàm lượng CO2 được hấp thụ trong sinh khối rừng .................................. 45

4.2.1. Hàm lượng CO2 được hấp thụ trong sinh khối phần trên mặt đất tầng

cây cao ............................................................................................................... 45

4.2.2. Hàm lượng CO2 được hấp thụ trong sinh khối phần trên mặt đất tầng

cây bụi thảm tươi ............................................................................................... 47

4.2.3. Hàm lượng CO2 được hấp thụ trong sinh khối vật rơi rụng.................... 49

4.2.3. Tổng hàm lượng CO2 được hấp thụ trong toàn lâm phần ....................... 50

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................... 53

1. Kết luận.......................................................................................................... 52

2. Khuyến nghị................................................................................................... 53

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 22:27 31/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp