Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Khả năng sinh trưởng của cây chè Trung du búp tím tại Thái Nguyên

Khả năng sinh trưởng của cây chè Trung du búp tím tại Thái Nguyên

Cập nhật: 19:23 Ngày 19/03/2016

Báo cáo thực tập Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của 15 cây chè Trung du búp tím tại Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 3

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 3

4. Phạm vi nghiên cứu....................................................................................... 4

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................ 5

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 5

1.2. Nguồn gốc, phân loại và sự phân bố cây chè............................................. 6

1.2.1. Nguồn gốc cây chè .................................................................................. 6

1.2.2. Phân loại cây chè..................................................................................... 7

1.2.3. Sự phân bố của cây chè........................................................................... 9

1.2.4. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây chè ..................................... 9

1.3. Tình hình sản xuất, nghiên cứu chè trên Thế giới và trong nước ............ 10

1.3.1. Tình hình sản xuất, nghiên cứu chè trên Thế giới ................................ 10

1.3.1.1. Tình hình sản xuất.............................................................................. 10

1.3.1.2. Tình hình nghiên cứu chè trên Thế giới............................................. 13

1.3.2. Tình hình sản xuất, nghiên cứu chè ở Việt Nam .................................. 15

1.3.2.1. Tình hình sản xuất chè ở Việt Nam ................................................... 15

1.3.2.2. Tình hình sản xuất chè ở Thái Nguyên .............................................. 16

1.3.2.3. Tình hình nghiên cứu chè ở Việt Nam............................................... 21

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU............................................................................................... 28

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu .............................................. 28

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 28

2.1.2. Thời gian địa điểm nghiên cứu ............................................................. 28

2.2. Nội dung nghiên cứu................................................................................ 28

2.3. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 28

2.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu.................................................. 28

2.3.2. Phương pháp điều tra tuyển chọn cây chè Trung du đầu dòng............. 29

2.3.3. Nghiên cứu đánh giá, khả năng nhân giống vô tính bằng phương pháp

giâm cành của cây chè Trung du ưu tú ........................................................... 31

2.4. Phương pháp xử lý số liệu........................................................................ 32

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN........................ 33

3.1. Điều kiện tự nhiên, khí hậu thời tiết của tỉnh Thái Nguyên .................... 33

3.1.1. Vị trí địa lý ............................................................................................ 33

3.1.2. Địa hình,đất đai ..................................................................................... 33

3.1.2.1. Địa hình.............................................................................................. 33

3.1.2.2. Đất đai ................................................................................................ 34

3.1.3. Ảnh hưởng của thời tiết Thái Nguyên đến cây chè .............................. 34

3.2. Kết quả tuyển chọn cây chè Trung du...................................................... 37

3.2.1. Kết quả tuyển chọn cây chè Trung du ưu tú ......................................... 37

3.2.2. Đặc điểm hình thái của cây chè Trung du............................................. 38

3.2.3. Đặc điểm sinh trưởng của các cây chè Trung du ưu tú......................... 44

3.2.4. Chất lượng chè nguyên liệu và thành phẩm của các cây chè Trung du...... 46

3.2.4.1. Kết quả phân tích thành phần hóa sinh búp chè của các cây chè

Trung du .......................................................................................................... 47

3.2.4.2. Kết quả đánh giá chất lượng chè xanh thành phẩm của 16 cây chè

Trung du .......................................................................................................... 48

3.3. Kết quả nghiên cứu khả năng nhân giống của các cây chè Trung du...... 50

3.3.1. Tỷ lệ ra mô sẹo của các cây chè Trung du............................................ 50

3.3.2. Tỷ lệ ra rễ của các cây chè Trung du .................................................... 51

3.3.3. Tỷ lệ nẩy mầm của các cây chè Trung du............................................. 53

3.3.4. Khả năng cung cấp hom giống, tỷ lệ sống và tỷ lệ xuất vườn của các

cây chè Trung du khi giâm cành ..................................................................... 54

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ........................................................................... 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 22 lần - Cập nhật: 19:23 19/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp