Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Khả năng lai hữu tính của một số giống hoa lily nhập nội trong điều kiện nhà có mái che tại Hà Nội

Khả năng lai hữu tính của một số giống hoa lily nhập nội trong điều kiện nhà có mái che tại Hà Nội

Cập nhật: 20:03 Ngày 05/04/2016

Báo cáo thực tập là Khảo nghiệm và đánh giá khả năng lai hữu tính của một số giống hoa lily nhập nội trong điều kiện nhà có mái che tại Hà Nội  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Đặt vấn đề.................................................................................................. 1

2. Mục đích, yêu cầu của đề tài..................................................................... 2

2.1. Mục đích................................................................................................. 2

2.2. Yêu cầu................................................................................................... 2

3. Ý nghĩa của đề tài...................................................................................... 2

3.1. Ý nghĩa khoa học ................................................................................... 2

3.2. Ý nghĩa thực tiễn.................................................................................... 2

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................ 3

1.1. Cơ sở khoa học của khảo nghiệm giống hoa lily nhập nội.................... 3

1.1.1. Cơ sở của việc nghiên cứu giống .................................................... 3

1.1.2. Cơ sở của việc nghiên cứu thời vụ.................................................. 3

1.1.3. Cơ sở của việc nghiên cứu mật độ trồng......................................... 4

1.2. Cơ sở khoa học của lai hữu tính ở cây hoa lily...................................... 4

1.2.1. Các khái niệm cơ bản...................................................................... 4

1.2.2. Các phương pháp thụ phấn.............................................................. 5

1.2.3. Các phương pháp cứu phôi ............................................................. 7

1.2.4. Cơ sở khoa học về khả năng tái sinh ở thực vật ............................. 8

1.2.5. Kỹ thuật cứu phôi.......................................................................... 10

1.2.6. Sơ đồ nuôi cấy phôi lily ................................................................ 12

1.3. Cơ sở thực tiễn ..................................................................................... 12

1.4. Nguồn gốc và phân loại hoa lily .......................................................... 14

1.4.1. Nguồn gốc, phân bố ...................................................................... 14

1.4.2. Phân loại thực vật.......................................................................... 15

1.4.3. Lịch sử trồng trọt........................................................................... 17

1.4.4. Tổ chức genom của các loài lily ................................................... 17

1.4.5. Đặc điểm sinh vật học, sinh trưởng và phát dục........................... 18

1.4.6. Sự ngủ nghỉ và nảy mầm ở lily ..................................................... 20

1.4.7. Yêu cầu ngoại cảnh của lily .......................................................... 21

1.5. Tình hình sản xuất hoa lily trên thế giới và Việt Nam......................... 23

1.5.1. Tình hình sản xuất hoa lily trên thế giới ....................................... 23

1.5.2. Tình hình sản xuất hoa lily tại Việt Nam...................................... 26

1.6. Tình hình nghiên cứu hoa lily trên thế giới và Việt Nam.................... 28

1.6.1. Nghiên cứu hoa lily trên thế giới .................................................. 28

1.6.2. Nghiên cứu hoa lily ở Việt Nam................................................... 32

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP.

NGHIÊN CỨU............................................................................................... 38

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu .......................................... 38

2.1.1. Vật liệu .......................................................................................... 38

2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ................................................. 38

2.2. Nội dung nghiên cứu............................................................................ 38

2.3. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 39

2.3.1. Bố trí thí nghiệm ........................................................................... 39

2.3.2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc........................................................... 41

2.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi...................................................................... 41

2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu............................................................. 44

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN....................... 45

3.1. Đặc điểm nông sinh học của 9 giống hoa lily nhập nội vụ Đông Xuân

năm 2013 - 2014 tại Gia Lâm, Hà Nội........................................................ 45

3.1.1. Đặc điểm sinh trưởng của các giống lily ...................................... 45

3.1.2. Động thái tăng trưởng chiều cao cây và số lá của các giống lily.. 48

3.1.3. Đặc điểm hình thái cấu trúc cây của các giống lily ...................... 52

3.1.4. Đặc điểm hình thái và cấu trúc hoa của các giống lily ................. 58

3.1.6. Tình hình sâu bệnh hại của các giống lily..................................... 66

3.2. Tập tính nở hoa của các giống lily................................................... 68

3.3. Độ hữu dục hạt phấn của các giống lily............................................... 70

3.4. Đánh giá khả năng tạo cây lai .............................................................. 71

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ........................................................................... 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 75

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:03 05/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp