Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Kết quả chương trình tín dụng học sinh, sinh viên nông thôn tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên

Kết quả chương trình tín dụng học sinh, sinh viên nông thôn tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 20:06 Ngày 02/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Đánh giá kết quả chương trình tín dụng học sinh, sinh viên nông thôn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG CHÍNH

SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH, SINH VIÊN.................4

1.1. Cơ sở lý luận ........................................................................................................4

1.1.1. Khái niệm về tín dụng và tín dụng chính sách..................................................4

1.1.2. Tín dụng chính sách ở Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.......................9

1.1.3. Tín dụng đối với Học sinh, sinh viên..............................................................16

1.2. Cơ sở thực tiễn ...................................................................................................24

1.2.1. Tín dụng HSSV ở một số nước trên thế giới ..................................................24

1.2.2. Tín dụng cho HSSV ở Việt Nam ....................................................................29

1.2.3. Tình hình triển khai, thực hiện Chương trình tín dụng HSSV tại

NHCSXH Trung ương ...................................................................................33

1.2.4. Đánh giá chung ..............................................................................................40

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................43

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................43

2.2. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................43

2.2.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu, thông tin ............................................43

2.2.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu .........................................................45

2.2.3. Phương pháp dự báo........................................................................................48

2.3. Những chỉ tiêu chủ yếu đánh giá kết quả chương trình tín dụng HSSV

nông thôn ..........................................................................................................49

2.3.1. Xét về mặt kinh tế ...........................................................................................49

2.3.2. Xét về góc độ xã hội........................................................................................49

2.3.3. Những chỉ tiêu đánh giá kết quả chương trình tín dụng học sinh, sinh viên ............50

Chương 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SINH VIÊN NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ

HỘI HUYỆ ............................................................................................52

3.1. Khái quát về Ngân hàng CSXH huyện Đại từ ...................................................52

3.1.1. Vài nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đại Từ.....52

3.1.2. Quá trình hình thành và phát triể ..........................52

3.1.3. Các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH huyện Đại Từ ....................55

3.2. Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình tín dụng của NHCSXH

huyện Đại Từ....................................................................................................56

3.2.1. Nguồn vốn và sử dụng thực hiện qua các năm ...............................................56

3.2.2. Đánh giá thực trạng kết quả chương trình tín dụng HSSV nông thôn từ

góc độ người cho vay (NHCSXH huyện Đại Từ)..........................................59

3.2.3. Đánh giá thực trạng kết quả chương trình tín dụng học, sinh viên từ góc độ

người vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH huyện Đại Từ........65

3.2.4. Đánh giá chương trình tín dụng HSSV nông thôn dưới góc độ người vay

vốn thông qua mô hình hồi quy thứ bậc.........................................................73

ề Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên tại

NHCSXH huyện Đại Từ ................................................................................84

3.3.1. Những mặt đạt được........................................................................................84

3.3.2. Những mặ ...................................................................................87

3.3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế khi thực hiện Chương trình

tín dụng HSSV nông thôn tại NHCSXH huyện Đại Từ.................................89

Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG VÀ HIỆU QUẢ

CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HSSV NÔNG THÔN TẠI NGÂN

HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐẠI TỪ..............................................93

4.1. Quan điểm, mục tiêu thực hiện chương trình tín dụng HSSV của

NHCSXH huyện Đại từ....................................................................................93

4.1.1. Quan điểm .......................................................................................................93

4.1.2. Mục tiêu ..........................................................................................................93

4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình tín dụng HSSV

nông thôn tại NHCSXH huyện Đại Từ ............................................................93

4.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng chương trình tín dụng HSSV đáp

ứng nguyện vọng người vay vốn....................................................................94

4.2.2. Giải pháp về tạo lập việc làm góp phần nâng cao hiệu quả chương trình

tín dụng học sinh, sinh viên nông thôn ..........................................................97

4.3. Kiến nghị............................................................................................................99

4.3.1. Đối với NHCSXH ...........................................................................................99

4.3.2. Đối với các Bộ, ngành liên quan...................................................................100

4.3.3. Đối với chính quyền các cấp và Tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc huyện

Đại Từ...........................................................................................................101

4.3.4. Đối với hộ gia đình và sinh viên ...................................................................101

KẾT LUẬN............................................................................................................102

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 20:06 02/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp