Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Kế toán chi phí sản xuất nhằm tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp

Kế toán chi phí sản xuất nhằm tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp

Cập nhật: 18:49 Ngày 23/02/2016

Báo cáo thực tập kế toán là Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất nhằm tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

Chương 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI KIỂM SOÁT CHI PHÍTRONG

DOANH NGHIỆP XÂY LẮP .............................................................................18

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT ...........18

1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất ....................................................................18

1.1.2. Bản chất kinh tế của chi phí sản xuất ....................................................20

1.1.3. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp ........................................21

1.1.4. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp ............................28

1.2. MÔṬ SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUÂṆ VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ ...........................32

1.2.1. Kiểm soát trong quản trị (Management control) ...................................32

1.2.2. Các loại kiểm soát trong quản trị ...........................................................35

1.2.3. Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp ...................................................39

1.2.4. Kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp ........................44

1.2.5. Nhân tố ảnh hƣởng đến kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh

nghiệp xây lắp ....................................................................................... 48

1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ KIỂM

SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ......................................52

1.3.1. Các công cukiểm soát chi phí ̣ sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp .............52

1.3.2. Mối quan hệ giữa kế toán chi phí sản xuất và kiểm soát chi phí ..........63

1.3.3. Kế toán chi phí sản xuất là công cụ chủ yếu để kiểm soát chi phí

trong doanh nghiệp xây lắp ...................................................................64

1.4. KINH NGHIÊṂ KẾ TOÁN CHI PHÍSẢN XUẤT NHẰM KIỂM

SOÁT CHI PHÍ CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI ...................................82

Chương 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT NHẰM

KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP HIỆN

NAY .......................................................................................................................89

2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIÊP̣ XÂY LẮP VIÊṬ NA.............. M 89

2.1.1. Khái quát chung về ngành xây lắp Việt Nam ........................................89

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây

lắp ..........................................................................................................90

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của doanh nghiệp

xây lắp ...................................................................................................93

2.1.4. Cơ chế quản lý kinh tế, tài chính ...........................................................98

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT NHẰM KIỂM SOÁT

CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP HIỆN NAY.......................................101

2.3. ĐÁNH GIÁ THƢ̣C TRAṆ G KẾ TOÁN CHI PHÍSẢN XUẤT NHẰM

KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIÊP̣ XÂY LẮP...............................135

Chương 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT NHẰM

TĂNG CƢỜNG KIỂM SO ÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIÊP̣

XÂY LẮP .......................................................................................................................149

3.1. SƢ̣CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIÊṆ KẾ TOÁN CHI PHÍSẢN

XUẤT NHẰM TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍTRONG

DOANH NGHIÊP̣ XÂY LẮP ...............................................................................149

3.1.1. Xuất phát từ đặc điểm, yêu cầu phát triển của ngành xây lắp ..............149

3.1.2. Xuất phát từ những tồn tại, hạn chế của kế toán chi phí sản xuất

trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay .............................................150

3.2. YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA VIÊC̣ HOÀN THIÊṆ KẾ TOÁN CHI PHÍ

SẢN XUẤT NHẰM TĂNG CƢỜNG KIỂ M SOÁT CHI PHÍTRONG

DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ...............................................................................151

3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT NHẰM

TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍTRONG DOANH NGHIỆP XÂY

LẮP .......................................................................................................................155

3.3.1. Báo cáo thực tập Hoàn thiện bộ máy kế toán nhằm tăng cƣờng kiểm soát chi phí

trong doanh nghiệp xây lắp ..................................................................155

3.3.2. Hoàn thiện hệ thống dự toán chi phísản xuất nhằm tăng cƣờng

kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp xây lắp .....................................157

3.3.3. Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán nhằm tăng cƣờng kiểm

soát chi phí trong doanh nghiệp xây lắp ..............................................160

3.3.4. Hoàn thiện hệ thống tài khoản , sổ kế toán nhằm tăng cƣờng

kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp xây lắp .....................................169

3.3.5. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán chi phí sản xuất nhằm tăng

cƣờng kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp xây lắp ..........................182

3.4. CÁC ĐIỀU KIÊṆ CƠ BẢN ĐỂ THƢ̣C HIÊṆ GIẢI PHÁP HOÀN THI........ ÊṆ 192

3.4.1. Đối với Nhà nƣớc .................................................................................192

3.4.2. Đối với các doanh nghiệp xây lắp .........................................................192

3.4.3. Đối với các tổ chƣ́c đào taọ , tƣ vấn kế toán tài chính ..........................194

Kết luận chương 3 ................................................................................................195

KẾT LUẬN ..........................................................................................................196

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 19 lần - Cập nhật: 18:49 23/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp