Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Phú Thọ

Huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Phú Thọ

Cập nhật: 19:57 Ngày 05/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là  Hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Phú Thọ đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài ...................................................... 1

2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Ý nghĩa khoa học của luận văn ..................................................................... 4

5. Kết cấu của luận văn................................................................................... 4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN, CÔNG TÁC QUẢN

HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI............... 5

1.1. Cơ sở lý luận về vốn và huy động vốn của ngân hàng thương mại................... 5

1.1.1. Vốn và vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ..................... 5

1.1.2. Các loại vốn của ngân hàng thương mại .................................................. 8

1.1.3. Nghiệp vụ huy động vốn và quản lý huy động vốn của ngân hàng

thương mại.................................................................................................... 14

1.1.4. Khái niện, nội dung và sự cần thiết của công tác quản lý huy động vốn

tại ngân hàng thương mại............................................................................... 21

1.2. Cơ sở thực tiễn............................................................................................ 29

1.2.1. Kinh nghiệm quản lý huy động vốn của Ngân hàng Đầu tư và phát

triển Việt Nam - CN Phú Thọ ...................................................................... 29

1.2.2. Kinh nghiệm quản lý huy động vốn của Ngân hàng TMCP Công thương

Việt Nam - CN Phú Thọ ................................................................................ 30

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................. 32

2.1. Các câu hỏi nghiên cứu ............................................................................... 32

2.2. Các phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 32

2.2.1. Phương pháp thu thập, tổng hợp thông tin, điều tra, khảo sát tổng hợp

thông tin........................................................................................................ 32

2.2.2. Phương pháp phân tích, so sánh thông tin.............................................. 33

2.3. Các chỉ tiêu đánh giá công tác huy động vốn tại NHTM ............................... 34

2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng ........................................................................ 34

2.3.2. Chỉ tiêu định tính ................................................................................. 41

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ HUY ĐỘNG

VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ................ 44

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu....................................................................... 44

3.1.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ.............................. 44

3.1.2. Giới thiệu về Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ - Lịch sử hình thành và

phát triển....................................................................................................... 45

3.1.3. Hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ................ 49

3.2. Thực trạng công tác quản lý huy động vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh

Phú Thọ..................................................................................................... 49

3.2.1. Những kết quả đạt được về công tác huy động vốn ................................ 50

3.2.2. Các hoạt động kinh doanh khác ............................................................ 63

3.2.3. Công tác quản lý và điều hành cân đối vốn và sử dụng vốn .................... 64

3.2.4. Đánh giá kết quả khảo sát khách hàng................................................... 73

3.3. Đánh giá công tác quản lý huy động vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh

Phú Thọ.................................................................................................. 76

3.3.1. Kết quả đạt được .................................................................................. 76

3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân....................................................................... 80

Chương 4. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HUY

ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ.... 83

4.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu công tác quản lý huy động vốn tại

Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ...................................................................... 83

4.1.1. Quan điểm về công tác quản lý hoạt động huy động vốn của Agribank

Chi nhánh tỉnh Phú Thọ từ nay đến năm 2015, tầm nhìn 2020 ........................ 83

4.1.2. Định hướng về công tác quản lý huy động vốn của Agribank Chi nhánh

tỉnh Phú Thọ từ nay đến năm 2020 ................................................................. 83

4.1.3. Mục tiêu huy động vốn từ nay đến năm 2020 của Agribank Chi nhánh

tỉnh Phú Thọ ................................................................................................. 84

4.2. Báo cáo thực tập Nhóm giải pháp chung để hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại

Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ...................................................................... 85

4.2.1. Giải pháp về chính sách khách hàng...................................................... 85

4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ............................ 86

4.2.3. Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến.................................. 87

4.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Marketting .................................. 88

4.3. Nhóm giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại

Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ...................................................................... 89

4.3.1. Tăng cường khả năng cung cấp các sản phẩm huy động vốn .................. 89

4.3.2. Xây dựng chiến lược khách hàng trong huy động vốn............................ 90

4.3.3. Đổi mới quy trình nghiệp vụ................................................................. 91

4.3.4. Tăng cường cung ứng các sản phẩm cho nền kinh tế.............................. 91

4.3.5. Nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh

nhằm hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại Agribank Chi nhánh

tỉnh Phú Thọ ....................................................................................... 93

4.4. Kiến nghị.................................................................................................... 93

4.4.1. Kiến nghị với Nhà nước ....................................................................... 93

4.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam....................................... 96

4.4.3. Kiến nghị với Agribank Trung ương ..................................................... 98

KẾT LUẬN.................................................................................................... 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 102

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 19:57 05/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp