Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Hoạt động học tập của học sinh THPT tại Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên

Hoạt động học tập của học sinh THPT tại Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên

Cập nhật: 13:37 Ngày 10/03/2016

Báo cáo thực tập Quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.............................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................................2

3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu..............................................3

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài..........................................................3

5. Giả thuyết khoa học.........................................................................................3

6. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ......................................................................3

7. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................4

8. Đóng góp của đề tài.........................................................................................5

9. Cấu trúc luận văn.............................................................................................5

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

CỦA HỌC SINH THPT TẠI TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN.......................................................................6

1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề............................................................6

1.1.1. Trên thế giới ..........................................................................................6

1.1.2. Ở Việt Nam............................................................................................7

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài..............................................................9

1.2.1. Quản lý, Quản lý giáo dục.....................................................................9

1.2.2. Hoạt động học tập, hoạt động học tập của học sinh THPT.................15

1.2.3. Quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT...................................17

1.3. Một số vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động học tập của học sinh

THPT tại trung tâm HN & GDTX.....................................................................18

1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm HN&GDTX...............................18

1.3.2. Đặc điểm về hoạt động học tập của học sinh THPT ở Trung

tâm HN & GDTX .........................................................................................20

1.3.3. Nội dung Quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại

Trung tâm HN & GDTX ...............................................................................23

1.3.4. Phương thức quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại

Trung tâm HN & GDTX ...............................................................................28

1.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động học tập của học sinh

THPT tại Trung tâm HN & GDTX ...............................................................29

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

CỦA HỌC SINH THPT TẠI TRUNG TÂM HƢỚNG NGHIỆP VÀ

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NINH..............................35

2.1. Vài nét về trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh

Quảng Ninh........................................................................................................35

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Trung tâm.................................35

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm...............................................36

2.1.3. Tổ chức bộ máy của trung tâm............................................................37

2.1.4. Quy mô ................................................................................................38

2.1.5. Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên ....................................................40

2.2. Khái quát về nội dung, phương thức khảo sát và xử lý số liệu ..................41

2.3. Thực trạng hoạt động học tập của học sinh tại trung tâm hướng

nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh..........................................42

2.3.1. Nhận thức của học sinh về vai trò và tầm quan trọng của hoạt

động học tập ..................................................................................................42

2.3.2. Thực trạng việc xây dựng kế hoạch học tập của học sinh THPT

tại trung tâm HN&GDTX tỉnh Quảng Ninh..................................................44

2.3.3. Thực trạng về kết quả học tập của học sinh THPT tại trung tâm

HN&GDTX tỉnh Quảng Ninh .......................................................................46

2.4. Thực trạng quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại trung

tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh .......................48

2.4.1. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về tầm quan

trọng của việc quản lý hoạt động học tập của học sinh.................................49

2.4.2. Nhận thức của các khách thể điều tra về mục đích quản lý hoạt

động học tập của học sinh..............................................................................50

2.4.3. Kết quả khảo sát về thực trạng công tác quản lý hoạt động học

tập của học sinh THPT tại Trung tâm HN và GDTX tỉnh Quảng Ninh........51

Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC

TẬP CỦA HỌC SINH THPT Ở TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP

VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NINH.......................66

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ..............................................................66

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại trung

tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh .......................68

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý,

giáo viên, học sinh về tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động học

tập của học sinh THPT ở Trung tâm HN&GDTX ........................................68

3.2.2. Biện pháp 2: Kế hoạch hoá công tác quản lý hoạt động học tập

của học sinh THPT ........................................................................................71

3.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường quản lý việc hướng dẫn, kiểm tra học

sinh tự học, tự rèn luyện ................................................................................75

3.2.4. Biện pháp 4: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy

tính tích cực của học sinh THPT ...................................................................78

3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

của học sinh ...................................................................................................81

3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường đầu tư, quản lý và sử dụng có hiệu

quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện phục vụ cho hoạt

động học tập của học sinh ............................................................................85

3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp...................................................................88

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp...................90

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.........................................................................95

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 13:37 10/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp