Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Hoạt động dạy học môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng Sư phạm

Hoạt động dạy học môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng Sư phạm

Cập nhật: 09:06 Ngày 21/02/2016

Báo cáo thực tập là Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng Sư phạm Luông Nặm Tha - CHDCND Lào  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU..............................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................................2

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.................................................................2

4. Giả thuyết khoa học.........................................................................................3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................3

6. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................3

7. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................3

8. Cấu trúc của luận văn ......................................................................................4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM .................................5

1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề............................................................5

1.1.1. Trên thế giới...........................................................................................5

1.1.2. Ở Lào......................................................................................................6

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài..............................................................7

1.2.1. Quản lý ...................................................................................................7

1.2.2. Quản lý giáo dục ....................................................................................9

1.2.3. Quản lý nhà trường ..............................................................................10

1.2.4. Hoạt động dạy học ...............................................................................11

1.2.5. Quản lý hoạt động dạy học ..................................................................13

1.2.6. Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở trường CĐSP ...............14

1.3. Một số vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở

trường Cao đẳng Sư phạm.................................................................................15

1.3.1. Đặc điểm của HĐDH môn tiếng Anh ở trường CĐSP........................15

1.3.2. Những quy định của Bộ giáo dục và thể thao Lào về dạy học môn

tiếng Anh ở trường CĐSP ...................................................................20

1.3.3. Hiệu trưởng trường CĐSP với chức năng quản lý hoạt động dạy

học môn tiếng Anh trong nhà trường ..................................................20

1.3.4. Một số nội dung quản lý HĐDH môn tiếng Anh của Hiệu trưởng .....23

1.3.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý HĐDH môn tiếng Anh ở

trường CĐSP .....................................................................................30

Kết luận chương 1..............................................................................................33

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN

TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LUÔNG NẶM THA -

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO.......................................................34

2.1. Tổ chức khảo sát thực trạng .......................................................................34

2.1.1. Khái quát về khách thể khảo sát...........................................................34

2.1.2. Mục tiêu khảo sát .................................................................................36

2.1.3. Nội dung khảo sát.................................................................................36

2.1.4. Khách thể khảo sát ...............................................................................36

2.1.5. Phương pháp khảo sát ..........................................................................36

2.2. Thực trạng dạy học môn tiếng Anh ở trường CĐSP Luông Nặm Tha ......38

2.2.1. Thực trạng về việc thực hiện nội dung chương trình, phương pháp

dạy học môn tiếng Anh ở trường CĐSP Luông Nặm Tha....................38

2.2.2. Thực trạng hoạt động dạy tiếng Anh của giảng viên...........................39

2.2.3. Thực trạng học tập môn tiếng Anh của sinh viên ................................44

2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở trường CĐSP

Luông Nặm Tha - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào........................................48

2.3.1. Thực trạng quản lý chương trình, nội dung giảng dạy môn tiếng Anh......48

2.3.2. Thực trạng quản lý việc lập kế hoạch dạy học môn tiếng Anh ...........50

2.3.3. Thực trạng quản lý đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học......52

2.3.4. Thực trạng quản lý hoạt động dạy môn tiếng Anh ..............................54

2.3.5. Thực trạng quản lý hoạt động học môn tiếng Anh của sinh viên ........56

2.3.6. Thực trạng quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh .....58

2.4. Đánh giá chung về công tác quản lý HĐDH môn tiếng Anh ở trường

CĐSP Luông Nặm Tha......................................................................................60

2.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học môn tiếng

Anh ở trường CĐSP Luông Nặm Tha...............................................................62

Kết luận chương 2..............................................................................................63

Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN

TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LUÔNG NẶM THA CỘNG

HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO.......................................................65

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp ..............................................................65

3.1.1. Đảm bảo tính thực tiễn.........................................................................65

3.1.2. Đảm bảo tính khả thi............................................................................65

3.1.3. Đảm bảo tính đồng bộ..........................................................................65

3.1.4. Đảm bảo tính hiệu quả .........................................................................65

3.2. Các biện pháp đề xuất.................................................................................66

3.2.1. Tăng cường quản lý toàn diện hoạt động dạy học tiếng Anh của

giảng viên, tập trung xử lý những tồn tại trong dạy học tiếng Anh....66

3.2.2. Giáo dục nhận thức đúng đắn, hình thành năng lực tự học tiếng

Anh cho sinh viên................................................................................72

3.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tiếng Anh ............................74

3.2.4. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học môn tiếng Anh.......78

3.2.5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt

động dạy học môn tiếng Anh ..............................................................81

3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp...................82

3.3.1. Mục đích khảo nghiệm.........................................................................82

3.3.2. Đối tượng khảo nghiệm........................................................................82

3.3.3. Kết quả khảo nghiệm ...........................................................................82

Kết luận chương 3..............................................................................................85

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .....................................................................86

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 09:06 21/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp