Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long

Hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long

Cập nhật: 22:01 Ngày 18/03/2016

Báo cáo thực tập Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long giai đoạn 2008 đến nay  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục đích của đề tài ....................................................................................... 3

3. Ý nghĩa của đề tài.......................................................................................... 3

4. Yêu cầu của đề tài ......................................................................................... 3

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 4

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 4

1.1.1. Cơ sở lý luận ....................................................................................... 4

1.1.2. Cơ sở thực tiễn .................................................................................... 7

1.2. Tổng quan các vấn đề về đăng ký đất đai .................................................. 7

1.2.1. Đăng ký đất đai, bất động sản............................................................. 7

1.2.2. Cơ sở lý luận về đăng ký đất đai, bất động sản .................................. 8

1.2.3. Hệ thống đăng ký đất đai và bất động sản Việt Nam ....................... 11

1.3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất................................................... 13

1.3.1. Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của VPĐK .......................... 13

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng Đăng ký quyền sử

dụng đất ....................................................................................................... 14

1.4. Mô hình tổ chức đăng ký đất đai, bất động sản ở một số nước ............... 16

1.4.1. Australia: Đăng ký quyền (hệ thống Toren) ..................................... 16

1.4.2. Cộng hòa Pháp .................................................................................. 17

1.4.3. Thụy Điển.......................................................................................... 18

1.5. Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở

nước ta ............................................................................................................. 19

1.5.1. Tình hình thành lập ........................................................................... 19

1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ...... 20

1.5.3. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của VPĐK.................. 20

1.6. Đánh giá chung tổng quan ....................................................................... 21

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU............................................................................................... 22

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 22

2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 22

2.3. Nội dung nghiên cứu................................................................................ 22

2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố Hạ Long ............. 22

2.3.2. Sơ lược về hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà

nước về đất đai của thành phố Hạ Long ..................................................... 23

2.3.3. Sơ lược về văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long....... 23

2.3.4. Đánh giá thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền

sử dụng đất thành phố Hạ Long .................................................................. 23

2.4. Phương pháp thực hiện............................................................................. 24

2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu............................................................ 24

2.4.2. Phương pháp điều tra ngoại nghiệp và khảo sát thực địa ................. 24

2.4.3. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan ................................. 25

2.4.4. Phương pháp chuyên gia ................................................................... 25

2.3.5. Phương pháp phân tích tổng hợp ...................................................... 25

Chương 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC............................................................. 26

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.......................................................... 26

3.1.1. Điều kiện tự nhiên............................................................................. 26

3.1.2. Các nguồn tài nguyên........................................................................ 29

3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội................................................ 32

3.1.4. Thực trạng hệ thống hạ tầng kĩ thuật ................................................ 35

3.1.5. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi

trường thành phố Hạ Long.......................................................................... 38

3.2. Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về đất đai của

thành phố Hạ Long.......................................................................................... 40

3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất ...................................................................... 40

3.2.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long ...... 41

3.3. Hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất giai đoạn

2008 đến nay ................................................................................................... 48

3.3.1. Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng

đất thành phố Hạ Long................................................................................ 48

3.3.2. Quy trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai ..................... 52

3.3.3. Kết quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất........ 52

3.1.4. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động. ......................................... 68

3.3.5. Đánh giá chung ................................................................................. 75

3.3.6. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt động của Văn phòng

đăng ký quyền sử dụng đất.......................................................................... 75

3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng

đăng ký quyền sử dụng đất.............................................................................. 78

3.2.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách........................................................ 78

3.2.2. Giải pháp về tổ chức, quản lý (phân công nhiệm vụ)....................... 79

3.2.3. Giải pháp về kỹ thuật, nghiệp vụ ...................................................... 79

3.2.4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực (đào tạo, bồi dưỡng cán bộ)....... 80

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................... 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 83

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 6 lần - Cập nhật: 22:01 18/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp