Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Hoàn thiện tuyển dụng nhân sự tại Công ty phát triển nhà Gia Bảo

Hoàn thiện tuyển dụng nhân sự tại Công ty phát triển nhà Gia Bảo

Cập nhật: 19:42 Ngày 06/11/2015

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 
PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ GIABẢO VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC.. 
1. Khái quát chung và tổ chức công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo. 2
1.1 Tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo. 2
1.1.1 Thông tin chung về đơn vị 2
1.1.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức. 3
1.1.3. Quá trình phát triển. 4
1.1.4. Kết quả hoạt động. 4
1.2. Bộ máy thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo. 6
1.3 Quá trình triển khai các hoạt động chức năng về quản trị nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo. 11
1.3.1 Tổ chức bộ máy, thiết kế và phân tích công việc. 11
1.3.2 Công tác tổ chức định mức. 11
1.3.3 Kế hoạch nhân lực, hoạch định nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực. 12
1.3.4. Công tác sử dụng nhân lực. 13
1.3.5. Quan hệ lao động trong tổ chức. 14
1.3.6. An toàn bảo hộ lao động. 14
1.3.7. Quản trị thù laolao động. 14
1.3.7.1. Tiền lương, tiền công. 14
1.3.7.2. Phúc lợi cho người lao động. 15
1.3.8. Đào tạo phát triển nhân lực. 15
1.4. Định hướng phát triển và công tác quản trị nhân lực tại đơn vị 15
1.4.1. Định hướng phát triển của Công ty. 15
1.4.2. Định hướng công tác quản trị nhân lực tại Công ty. 16
PHẦN 2 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ GIA BẢO.. 
Chương 1. 17
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC.. 17
TRONG TỔ CHỨC.. 17
2.1. Bản chất và vai trò của tuyển dụng. 17
2.1.1 Bản chất của tuyển dụng. 17
2.1.2. Vai trò của tuyển dụng. 17
2.1.2.1. Đối với tổ chức. 17
2.1.1.2. Đối với xã hội 18
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng. 19
2.2.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong. 19
2.2.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 19
2.3. Yêu cầu đối với công tác tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp. 20
2.4. Quy trình tuyển dụng. 21
2.4.1. Quy trình tuyển mộ. 21
2.4.2. Quy trình tuyển chọn. 24
2.4.3. Tiếp nhận nhân lực. 26
2.4.3.1. Đón tiếp nhân viên. 26
2.4.3.2. Định hướng nhân viên. 26
2.5. Chỉ tiêu đánh giá công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp. 26
2.6. Cơ sở thực tiễn thực hiện công tác tuyển dụng nhân lực. 28
Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ GIA BẢO.. 29
2.1. Những đặc điểm của công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực. 29
2.1.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty: 29
2.1.1.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 29
2.1.1.2. Các yếu tố môi trường bên trong. 30
2.1.2. Phương châm quản lý nguồn nhân lực của công ty: 31
2.1.3. Công tác sử dụng quản lý nguồn nhân lực. 32
2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo. 33
2.2.1. Bộ máy chuyên trách về công tác quản trị nhân lực tại công ty. 33
2.2.2. Quy trình tuyển dụng của công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo. 35
2.2.3. Đánh giá chung tình hình thực hiện công tác tuyển dụng tại công ty. 43
2.2.3.1. Những kết quả đạt được. 43
2.2.3.2. Những tồn tại trong công tác tuyển dụng 45
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ GIA BẢO 48
2.3.1.Mục tiêu phương hướng trong thời gian tới 48
2.3.2. Định hướng phát triển của công ty. 48
2.3.3. Định hướng phát triển công tác quản trị nhân lực tại công ty. 49
2.3.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp. 50
2.3.4.1. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển dụng. 50
2.3.4.2 Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc. 50
2.3.4.3 Đổi mới quy trình tuyển dụng. 51
2.3.2.4. Đổi mới quy trình tuyển chọn. 52
2.3.5. Các giải pháp khác. 56
2.3.5.1 Kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 56
2.3.5.2 Khám sức khoẻ và đánh giá thể lực của ứng viên. 56
2.3.5.3 Tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ nhân viên. 57
2.3.5.4 Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tuyển dụng nhân lực: 57
2.3.5.5 Tăng cường nâng cao uy tín của công ty trên thị trường. 57
2.3.6. Kiến nghị và đề xuất 57
2.3.6.1. Đối với các cơ quan chức năng của Nhà nước. 57
2.3.6.2. Đối với Công ty. 58
KẾT LUẬN 60
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
PHỤ LỤC 62
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 19:42 06/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp