Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty quốc tế Vĩnh Chân (2015)

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty quốc tế Vĩnh Chân (2015)

Cập nhật: 19:01 Ngày 06/12/2015

Báo cáo thực tập kế toánHoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty quốc tế Vĩnh Chân được hoàn thiện vào tháng 4/2015 đạt 9 điểm để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
LỜI MỞ  ĐẦU 
CHƯƠ NG 1.NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ  CHỨC KẾ TOÁN VỐN 
BẰ NG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 
1.1Một số  vấn đề  chung về  công tác kế  toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp.
1.1.1 Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền. 
1.1.2 Nhiệm vụ  kế  toán vốn bằng tiền  
1.1.3 Nguyên tắ c kế  toán vố n bằ ng tiền 
1.2  Tổ  chức kế  toán vố n băng tiề n trong doanh nghiệp
1.2.1 Kế  toán tiền mặ t i quỹ  
1.2.1.1 Chứng từ sử dụng 
1.2.1.2 Tài khoả n sử dụng  
1.2.1.3 Phương pháp hạch toán.  
1.2.2 Kế  toán tiề n gửi ngân hàng trong doanh nghiệ
1.2.2.1 Nguyên tắc kế  toán tiền gửi ngân hàng 
1.2.2.3 Chứng từ sử dụng. 
1.2.2.4 Tài khoản sử dụng 
1.2.2.5Phương pháp hạch toán
1.2.3 Kế  toán tiề n đang chuyển
1.2.3.1 Nộ i dung chủ  yếu của kế  toán tiền đang chuyển 
1.2.3.2 Chứng từ sử dụ ng 
1.2.3.3 Tài khoả n sử dụ ng 
1.2.3.4 Phương thức hạch toán 
1.3  Tổ  chức vậ n dụ ng sổ  sách trong công tác kế toán vốn bằng tiền trong 
doanh nghiệ p  
CHƯƠ NG 2. THỰC TRẠNG TỔ  CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG 
TY TNHH QUỐC TẾ VĨNH CHÂN VIỆT NAM  
2.1 Khái quát chung về  công ty TNHH quố c tế  Vĩnh Chân Việ t Nam. 
2.1.1 Lị ch sử hình thành và phát triể n củ a công ty  
2.1.2 Đặ c điể m sả n xuấ t kinh doanh củ a công ty.
2.1.3 Đặ c điể m bộ  máy quả n lí củ a công ty 
2.1.4 Đặ c điể m bộ  máy kế  toán
2.2 Thực trạ ng tổ  chức công tác kế  toán vố n bằ ng tiề n tạ i công ty TNHH 
quố c tế  Vĩnh Chân Việ t Nam 
2.2.1 Đặ c điể m vố n bằ ng tiề n tạ i công ty
2.2.2 Thực trạ ng tổ  chức kế  toán tiề n mặ t tạ i công ty 
2.2.2.1 Chứng từ và tài khoả n sử dụ ng  
2.2.2.2 Quy trình hạ ch toán  
2.2.3 Thực trạ ng tổ  chức kế  toán tiề n gửi ngân hàng tạ i công ty 
2.2.3.1 Chứng từ và TK sử dụng 
2.2.3.2 Báo cáo thực tập Quy trình hạch toán 
CHƯƠNG 3. MỘ T SỐ  KIẾN NGHỊ  NHẰ M HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
TOÁN VỐ N BẰ NG TIỀN TẠ I CÔNG TY TNHH QUỐ C TẾ VĨNH CHÂN VIỆT NAM  
3.1 Đánh giá chung về  tổ  chức kế  toán tạ i công ty TNHH quố c tế  Vĩnh 
Chân Việ t Nam 
3.2 Nhậ n xét cụ  thể  về  công tác kế  toán vố n bằ ng tiề n tạ i công ty TNHH 
quố c tế  Vĩnh Chân Việt Nam
3.2.1 Mộ t số  ưu điểm 
3.2.2 Mộ t số  hạn chế  
3.3 Một số  ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế  toán vốn bằng tiền tại 
công ty TNHH quốc tế  Vĩnh Chân Việ t Nam
3.3.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện  
3.3.2 Mộ t số  biệ n pháp nhằ m hoàn thiệ n công tác kế  toán Vố n bằ ng tiề n 
củ a Công ty 
KẾT LUẬN
download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 19:01 06/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp