Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỒ GỖ CỦA CÔNG TY TNHH ĐĂNG LONG

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỒ GỖ CỦA CÔNG TY TNHH ĐĂNG LONG

Cập nhật: 23:28 Ngày 19/11/2015

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU  ............................................................................................................  1
CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ  HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA
CỦA DOANH NGHIỆP  .............................................................................................  4
1.1  Khái niệm về hoạt động xuất khẩu hàng hóa  ...............................................  4
1.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với quốc gia và doanh nghiệp  .................  4
1.2.1 Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia  ...............................................................  4
1.2.2 Đối với một doanh nghiệp  ..........................................................................  5
1.3 Các loại hình thức xuất khẩu chủ yếu  ...............................................................  6
1.3.1 Xuất khẩu mậu dịch  ...................................................................................  6
1.3.2 Xuất khẩu phi mậu dịch  .............................................................................  7
1.4 Nội dung công tác xuất nhập khẩu hàng hóa  ....................................................  7
1.4.1 Nội dung hoạt động xuất nhập khẩu  ..........................................................  7
1.4.1.1 Lập phương án giao dịch  ......................................................................  7
1.4.2 Quy trình xuất khẩu hàng hóa  ....................................................................  8
1.4.2.1 Xin giấy phép xuất khẩu (nếu có)  ........................................................  8
1.4.2.2 Yêu cầu bên mua mở L/C  ....................................................................  8
1.4.2.3 Chuẩn bị hàng xuất khẩu  ......................................................................  9
1.4.2.4 Đăng kí giám định  ................................................................................  9
1.4.2.5 Thuê phương tiện vận tải  .....................................................................  9
1.4.2.6 Làm thủ tục hải quan  ............................................................................  9
1.4.2.7 Mua bảo hiểm  .....................................................................................  11
1.4.2.8 Xin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa  .............................................  12
1.4.2.9 Thanh toán  ..........................................................................................  12
1.4.2.10 Khiếu nại  ..........................................................................................  19
1.5 Cơ chế quản lý xuất khẩu gỗ của Việt Nam  ....................................................  19
1.5.1 Các chính sách nội địa..............................................................................  19
1.5.2 Chính sách quốc tế  ...................................................................................  22
1.6 Thực trạng xuất khẩu gỗ của Việt Nam và những vấn đề đặt ra  .....................  23
1.6.1 Thực trạng xuất khẩu gỗ của Việt Nam  ...................................................  23
1.6.2 Những vấn đề đặt ra với ngành xuất khẩu gỗ của Việt Nam  ...................  25
TÓM TẮT CHƯƠNG 1  ............................................................................................  26
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ  QUY TRÌNH XUẤT KHẨU ĐỒ  GỖ  TẠI
CÔNG TY TNHH ĐĂNG LONG  ............................................................................  27
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Đăng Long  ........................................  27
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Đăng Long  ............  27
2.1.2 Cơ cấu hoạt động của công ty TNHH Đăng Long  ...................................  28
2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ .....................................................................  28
2.2.1.2 Cơ cấu tổ chức các phòng ban  ...........................................................  29
2.1.3 Tình hình kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây 2012-2014  .......  33
2.1.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2012-2014 .............  33
2.1.3.2 Tình hình xuất khẩu của công ty trong 3 năm 2012- 2014  ................  34
vi
2.2 Phân tích quy trình xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ của công ty TNHH Đăng Long
...............................................................................................................................  36
2.2.1 Kí hợp đồng  ..............................................................................................  37
2.2.2 Xin giấy phép nhập khẩu (nếu có)  ...........................................................  37
2.2.3 Chuẩn bị hàng hóa  ....................................................................................  38
2.2.4 Kiểm tra hàng hóa XK  .............................................................................  39
2.2.5 Thuê phương tiện vận tải (nếu có)  ...........................................................  40
2.2.6 Lập Bộ chứng từ  .......................................................................................  40
2.2.6.1 Hóa đơn thương mại ..........................................................................  40
2.2.6.2 Phiếu đóng gói ...................................................................................  40
2.2.6.3 Vận đơn đường biển  ...........................................................................  41
2.2.7 Làm thủ tục hải quan  ................................................................................  41
2.2.8 Giao hàng XK ..........................................................................................  49
2.2.9 Gửi bộ chứng từ cho nhà NK  ...................................................................  50
2.2.10 Giải quyết khiếu nại (nếu có)  .................................................................  50
2.3 So sánh quy trình xuất khẩu đang được áp dụng tại công ty TNHH Đăng
Long và quy trình xuất khẩu trên lý thuyết  ...........................................................  51
2.4 Thành công  ......................................................................................................  53
2.5 Tồn tại  .............................................................................................................  54
2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình xuất khẩu sản phẩm  ..............................  56
2.6.1 Yếu tố khách quan  ....................................................................................  56
2.6.2 Yếu tố chủ quan  .......................................................................................  56
TÓM TẮT CHƯƠNG 2  ............................................................................................  57
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ  ................................................................  59
3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới  ....................................  59
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quy trình xuất khẩu sản phẩm của công ty  ........  59
3.3 Kiến nghị hoàn thiện quy trình xuất khẩu sản phẩm của công ty  ...................  66
3.3.1 Kiến nghị đối với nhà nước  ......................................................................  66
3.3.2 Kiến nghị đối với Hải quan  ......................................................................  67
3.3.3 Kiến nghị với công ty  ...............................................................................  67
TÓM TẮT CHƯƠNG 3  ............................................................................................  68
KẾT LUẬN  ...............................................................................................................  69
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ......................................................................................  70
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 23:28 19/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp