Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row hoàn thiện phương pháp tính lương cho khối lao động gián tiếp tại Công ty cảng Nam Hải

hoàn thiện phương pháp tính lương cho khối lao động gián tiếp tại Công ty cảng Nam Hải

Cập nhật: 22:10 Ngày 01/03/2016

Báo cáo thực tập kế toán là Một số biện pháp nhằm hoàn thiện phương pháp tính lương cho khối lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần cảng Nam Hải  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU  

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ 

CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP  .......... 3 

1.1.  Khái niệm, bản chất, chức năng và các nguyên tắc của tiền lương.......... 3 

1.1.1.  Khái niệm về tiền lương  ........................................................................... 3 

1.1.2.  Bản chất của tiền lương  ........................................................................... 4 

1.1.3.  Chức năng của tiền lương  ....................................................................... 4 

1.1.4.  Các nguyên tắc của tổ chức tiền lương  ................................................... 5 

1.2.  Nội dung công tác tổ chức tiền lương ..................................................... 7 

1.2.1.  Khái niệm công tác tổ chức tiền lương ................................................... 7 

1.2.2.  Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức tiền lương  ....................... 8 

1.2.3.  Nội dung của công tác tổ chức tiền lương ............................................ 10 

1.2.3.1. Lập kế hoạch nguồn trả lương  ............................................................... 10 

1.2.3.2. Xây dựng quy chế và quản lý các hình thức phân phối tiền lương  ........ 11 

1.3.  Các chế độ tiền lương Nhà nước áp dụng cho doanh nghiệp  ................ 11 

1.3.1.  Quan điểm đối với tiền lương  ................................................................ 11 

1.3.2.  Chế độ lương cụ thể trong các Doanh nghiệp Nhà nước ..................... 12 

1.4.  Các hình thức trả lương  ......................................................................... 13 

1.4.1.  Hình thức trả lương theo thời gian ....................................................... 13 

1.4.2.  Hình thức trả lương theo sản phẩm ...................................................... 15 

1.4.3.  Hình thức trả lương theo sản phẩm lũy tiến.......................................... 17 

1.4.4.  Hình thức trả lương khoán sản phẩm  .................................................... 18 

1.5.  Kế hoạch quỹ lương............................................................................... 18 

1.6.  Tiền thưởng ........................................................................................... 19 

1.6.1.  Bản chất của tiền thưởng  ....................................................................... 19 

1.6.2.  Công tác tiền thưởng  ............................................................................. 20 

1.6.3.  Một số hình thức thưởng trong doanh nghiệp  ....................................... 20 

1.7.  Sự cần thiết phải hoàn thành công tác tổ chức tiền lương của  

doanh nghiệp ....................................................................................................... 20

CHƯƠNG 2  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH 

LƯƠNG CHO KHỐI LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ 

PHẦN CẢNG  NAM HẢI  .................................................................................. 22 

2.1.  Tìm hiểu chung về công ty cổ phần cảng Nam Hải  .............................. 22 

2.1.1.  Lịch sử hình thành  ................................................................................. 22 

2.1.2.  Giới thiệu về Cảng Nam Hải  ................................................................. 22 

2.1.3.  Vị trí địa lý  ............................................................................................. 23 

2.1.4.  Các dịch vụ của cảng Nam Hải  ............................................................. 23 

2.1.5.  Các mặt hàng chủ yếu ........................................................................... 24 

2.1.6.  Cơ sở vật chất, kỹ thuật của Cảng Nam Hải  ......................................... 24 

2.1.7.  Chức năng, nhiệm vụ của cảng Nam Hải  .............................................. 26 

2.1.8.  Cơ cấu tổ chức của cảng Nam Hải ....................................................... 27 

2.1.9.  Chức năng từng bộ phận  ....................................................................... 28 

2.1.10.  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng Nam Hải  ............ 31 

2.1.11.  Những khó khăn, thuận lợi của cảng Nam Hải ................................ 32 

2.2.  Đặc điểm về cơ cấu lao động của công ty cổ phần cảng Nam Hải  ....... 34 

2.2.1.  Tình hình lao động trong công ty  .......................................................... 34 

2.2.2.  Đặc điểm về lao động  ............................................................................ 35 

2.2.3.  Tình hình lao động trong doanh nghiệp  ................................................ 35 

2.3.  Đặc điểm cơ bản về sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến công tác 

tổchức tiền lương của công ty cổ phần cảng Nam Hải ....................................... 37 

2.3.1.  Đặc điểm về sản phẩm, công nghệ, tổ chức vận hành  .......................... 37 

2.3.1.1.  Đặc điểm về sở hữu  ............................................................................... 37 

2.3.1.2.  Đặc điểm về bộ máy công tác tổ chức tiền lương  ................................. 37 

2.3.2.  Định mức, đơn giá tiền lương................................................................ 38 

2.4.  Tiền lương ............................................................................................. 39 

2.4.1.  Tiền lương trả cho những ngày nghỉ được hưởng lương  ...................... 40 

2.4.2.  Tiền lương chi trả cho thời gian học tập, tham quan, nghỉ mát ........... 41 

2.4.3.  Tiền lương chi trả thời gian tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa  ... 

2.4.4.  Các khoản thu nhập khác  ...................................................................... 41 

2.5.  Các chứng từ thanh toán  ........................................................................ 43 

2.6.  Đánh giá chung về công tác tiền lương  ................................................. 43 

2.6.1.  Ưu điểm ................................................................................................. 43 

2.6.2.  Nhược điểm  ............................................................................................ 44 

CHƯƠNG 3  MỘT SỐ  BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG 

PHÁP TÍNH LƯƠNG CHO KHỐI LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP TẠI CÔNG 

TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI  .................................................................... 54 

3.1.  Định hướng phát triển của công ty cổ phần cảng Nam Hải  .................. 54 

3.2.Báo cáo thực tập Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tính lương cho khối lao động 

gián tiếp tại công ty cổ phần cảng Nam hải  ........................................................ 55 

3.3.  Kiến nghị ............................................................................................... 67 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 68 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 69 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 13 lần - Cập nhật: 22:10 01/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp