Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Bảo Hiểm row Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bảo hiểm xã hội tp.Hồ Chí Minh

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bảo hiểm xã hội tp.Hồ Chí Minh

Cập nhật: 18:53 Ngày 07/12/2015

Báo cáo thực tập bảo hiểm là Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bảo hiểm xã hội tp.Hồ Chí Minh hay để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
1.1 Tổng quan về hoạt động BHXH 4
1.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của hoạt động BHXH 4
1.1.1.1 Khái niệm 4
1.1.1.2. Sơ lược lịch sử phát triển của bảo hiểm xã hội nói chung 5
1.1.2  Lịch sử ra đời và phát triển của hoạt động BHXH  đối với khu vực Nhà nước 6
1.1.2.1. Mục tiêu chung 6
1.1.2.2. Nhà nước quản lý thống nhất chính sách BHXH, tổ chức bộ máy thực hiện chính sách BHXH 7
1.1.2.3. Hệ thống các chế độ BHXH 7
1.1.3 Sự phát triển của hoạt động BHXH  tại Việt Nam 9
1.1.3.1  Thời kỳ trước 1995 9
1.1.3.2  Thời kỳ sau 1995 11
1.2 Tổng quan về kiểm soát nội bộ trong hoạt động BHXH 17
1.2.1  Lịch sử phát triển của hệ thống lý luận về KSNB trong hoạt động BHXH 17
1.2.1.1  Lịch sử phát triển của hệ thống lý luận về KSNB nói chung 17
1.2.2. Đặc điểm về Kiểm soát nội bộ của hoạt động BHXH 20
1.2.2.1  Khái niệm BHXH 20
1.2.2.2 Đặc điểm về kiểm soát nội bộ của hoạt động BHXH 20
1.2.3  Lịch sử ra đời và phát triển của KSNB trong khu vực Nhà Nước (INTOSAI) 22
1.2.3.1  Định nghĩa về KSNB trong hoạt động BHXH ở khu vực Nhà nước 22
1.2.3.2. Các  yếu tố của hệ thống KSNB trong hoạt động BHXH  khu vực nhà nước 23
1.3  Kiểm soát nội bộ về hoạt động BHXH của một số quốc gia 24
1.3.1 Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động BHXH tại Philippin 24
1.3.2 Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động BHXH tại Mỹ và Canada 25
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 27
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
2.1 Giới thiệu tổng quan về TP. Hồ Chí Minh 28
2.1.1 Giới thiệu tổng quan về thành phố Hồ Chí Minh 28
2.1.1.1 Lịch sử hình thành 28
2.1.1.2  Vị trí - Dân số - Khí hậu 28
2.1.1.3  Kinh tế - Văn hoá du lịch và dịch vụ giải trí 29
2.1.1.4  Tiềm năng kinh tế 30
2.1.2   Giới thiệu về BHXH TP. Hồ Chí Minh 30
2.1.2.1 Báo cáo thực tập Quá trình hình thành và phát triển 30
2.1.2.2  Cơ cấu tổ chức 32
2.1.2.3  Đặc điểm hoạt động tại BHXH TP. HCM 34
2.2 Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ tại BHXH TP. Hồ Chí Minh 41
2.2.1 Thực trạng kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý sổ, thẻ BHXH – BHYT 41
Thực trạng kiểm soát nội bộ trong công tác cấp sổ BHXH 42
2.2.2 Thực trạng kiểm soát nội bộ công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN 45
2.2.2.1 Quy trình Thu BHXH, BHYT bắt buộc: 46
2.2.2.2  Tình hình nợ BHXH, BHYT: 49
2.2.3 Thực trạng kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý Chi từ quỹ BHXH 55
2.3 Nhận dạng và phân tích các nguyên nhân dẫn đến rủi ro của hoạt động BHXH tại cơ quan BHXH TP. Hồ Chí Minh 58
2.3.1    Nhận xét về hoạt động kiểm soát nội bộ tại BHXH TP. Hồ Chí Minh 58
2.3.1.1 Nhận xét hoạt động kiểm soát nội bộ tại BHXH TP. Hồ Chí Minh 58
2.3.1.2 Đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ tại BHXH TP. Hồ Chí Minh 59
2.3.2 Những ưu điểm và tồn tại của kiểm soạt nội bộ với các hoạt động BHXH tại BHXH TP.Hồ Chí Minh 60
2.3.2.1   Nhận dạng rủi ro 60
2.3.2.2. Phân tích các nguyên nhân 66
2.3.3 Những ưu điểm và tồn tại của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động BHXH tại BHXH TP.Hồ Chí Minh 68
2.3.3.1 Môi trường kiểm soát 69
2.3.3.2  Các hoạt động kiểm soát 70
2.3.3.3 Thông tin và truyền thông 71
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 73
CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
3.1 Quan điểm phát triển 74
3.1.1 Quan điểm phát triển 74
3.1.2 Phương hướng phát triển 74
3.1.3 Dự báo 76
3.2 Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại BHXH TP. Hồ Chí Minh 77
3.2.1 Giải pháp hạn chế nợ đọng đối với các đơn vị nợ BHXH 77
3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHXH 78
3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý phôi thẻ khám chữa bệnh 80
3.2.4 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ khác 82
3.2.4.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động BHXH 82
3.2.4.2  Nâng cao vai trò giám sát, đánh giá hệ thống KSNB hoạt động BHXH của bộ máy kiểm tra pháp chế thuộc BHXH Việt Nam 83
3.2.4.3  Tạo lập các kênh thông tin đáng tin cậy cho hoạt động BHXH và các đối tượng tham gia BHXH 84
3.3 Kiến nghị 86
3.3.1 Kiến nghị với Ủy ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh 86
3.3.2 Kiến nghị với BHXH Việt Nam 86
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 89
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: RAR - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 18:53 07/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp