Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng nghề quốc tế Vabis Hồng Lam

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng nghề quốc tế Vabis Hồng Lam

Cập nhật: 19:27 Ngày 05/12/2015

Báo cáo thực tập nhân sự  Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng nghề quốc tế Vabis Hồng Lam hay để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mụctiêunghiêncứu 1
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2
4.  Phương pháp nghiên cứu 2
5. Kết quả nghiên cứu 2
6. Kết cấu luận văn 2
Chương 1.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC 4
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 4
1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 10
1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực 10
1.1.4.  Đặc điểm của nguồn nhân lực trong các cơ sở  đào tạo Cao đẳng hiện nay 12
1.1.5. Ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực trong  các tổ chức 12
1.2.  NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG  CÁC TỔ CHỨC 12
1.2.1. Tuyển dụng lao động 12
1.2.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 15
1.2.3. Thù lao, khen thưởng và đãi ngộ 16
1.2.3.1. Tạo động lực trong lao động 16
1.2.3.2. Đánh giá thực hiện công việc 17
1.2.3.3.  Lương bổng và đãi ngộ 18
1.3. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 18
1.3.1. Yếu tố bên ngoài 18
1.3.2.Yếu tố bên trong 20
Tóm tắt chương 1 24
Chương 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNGCAO ĐẲNG NGHỀ QUỐC TẾ VABIS HỒNG LAM
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNGCAO ĐẲNG NGHỀ QUỐC TẾ VABIS HỒNG LAM 25
2.1.1. Lịch sử phát triển của Nhà Trường 25
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Trường 30
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Trường. 30
2.1.3.1. Hội đồng trường. 33
2.1.3.2.  Hiệu trưởng và các Phó  Hiệu trưởng. 33
2.1.3.3. Hội đồng khoa học và đào tạo. 33
2.1.3.4. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng khoa 33
2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn của Trường 36
2.1.4.1. Thuận lợi 36
2.1.4.2. Khó khăn 37
2.1.5. Hoạt động đào tạo của Trường 38
2.1.5.1. Chương trình đào tạo nghề 38
2.1.5.2. Các hoạt động đào tạo bồi dưỡng thường xuyên và liên kết 39
2.1.5.3. Hợp tác quốc tế 40
2.1.5.4. Kết quả đào tạo của Nhà Trường 41
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUỐC TẾ VABIS HỒNG LAM 42
2.2.1. Thực trạng công tác tuyển dụng của Trường 42
2.2.1.1. Tình hình nhân sự tại trường qua các năm 42
2.2.1.2. Báo cáo thực tập quy trình tuyển dụng tại Trường Cao Đẳng Nghề Quốc Tế Vabis Hồng Lam 43
2.2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển của Trường 44
2.2.3. Thực trạng công tác động viên, khuyến khích, duy trì nguồn nhân lực 47
2.2.4. Đánh giá tình hình thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Trường 49
2.2.4.1. Thành công 49
2.2.4.2. Hạn chế 49
2.2.4.3. Nguyên nhân 51
2.2.4.4.Nhận xét chung 51
Tóm tắt chương 2 54
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUỐC TÊ VABIS HỒNG LAM
3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU 56
3.1.1. Quan điểm 56
3.1.2. Mục tiêu 56
3.2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2025 57
3.2.1.  Chiến lược tổng quát. 57
3.2.2. Phát triển quy mô đào tạo 57
3.3.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUỐC TẾ VABIS HỒNG LAM 58
3.3.1. Hoàn thiện về công tác tuyển dụng 58
3.3.2. Hoàn thiện về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 60
3.3.3. Hoàn thiện công tác động viên, khuyến khích và duy trì nguồn nhân lực. 62
3.4. KIẾN NGHỊ 67
Tóm tắt chương 3 68
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: RAR - Đã tải: 10 lần - Cập nhật: 19:27 05/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp