Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG

Cập nhật: 23:05 Ngày 22/11/2015

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .....................................................................................................  iii
LỜI CẢM ƠN  ........................................................................................................... iv
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  .....................................................  v
MỤC LỤC  ................................................................................................................. vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  ..................................................................................  viii
DANH MỤC BẢNG  ................................................................................................ ix
DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ  ..................................................................................  x
LỜI MỞ ĐẦU  .............................................................................................................  1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái niệm, vai trò của quản trị nguồn nhân lực  ...................................................  4
1.1.1. Khái niệm  ......................................................................................................  4
1.1.2. Vai trò  ...........................................................................................................  5
1.2. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực  .................................................................  6
1.2.1. Tuyển dụng nguồn nhân lực  .........................................................................  6
1.2.2. Đào tạo nguồn nhân lực  ................................................................................  8
1.2.3. Sử dụng lao động  ..........................................................................................  9
1.2.4. Đãi ngộ nhân sự  ..........................................................................................  10
1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực  ..........................  11
1.4. Một số kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực và bài học kinh nghiệm .............  15
1.4.1. So sánh đặc điểm của quản trị nguồn nhân lực giữa Nhật và Mỹ  ..............  15
1.4.2. So sánh mô hình quản trị "Kaizen" và "Đổi mới phƣơng Tây"  ..................  15
1.4.3. Mô hình quản lý kiểu Bắc Âu  .....................................................................  15
Tóm tắt chương 1  ......................................................................................................  16
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ  QUẢN TRỊ  NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH MTV Cấp nƣớc Tiền Giang  ...............  17
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển  ..............................................................  17
2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động  ...............................................................  18
2.1.3. Cơ cấu tổ chức  ............................................................................................  19
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức  .......................................................................................  19
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban............................................  19
vii
2.1.4. Kết quả  hoạt động SXKD của Công ty TNHH MTV Cấp nƣớc Tiền  Giang
trong những năm qua  ............................................................................................  25
2.2. Phân tích thực trạng về  quản trị  nguồn nhân lực của Công ty TNHH MTV Cấp
nƣớc Tiền Giang  ........................................................................................................  28
2.2.1. Thực trạng về hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực  ................................  28
2.2.2. Thực trạng về hoạt động đào tạo nguồn nhân lực.......................................  37
2.2.3. Thực trạng về hoạt động sử dụng lao động ................................................  45
2.2.4. Thực trạng về hoạt động đãi ngộ  ................................................................  45
2.2.5. Nhận xét, đánh giá tổng hợp về  quản trị  nguồn nhân lực của công ty
TNHH MTV cấp nước Tiền Giang  .......................................................................  52
2.2.5.1. Ưu điểm  ...............................................................................................  52
2.2.5.2. Nhược điểm  ..........................................................................................  54
Tóm tắt chương 2  ......................................................................................................  56
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ KIẾN NGHỊ  TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong tương lai  ...........................................  57
3.1.1. Định hƣớng phát triển Công ty  ...................................................................  57
3.1.2. Định hƣớng quản trị nguồn nhân lực  ..........................................................  57
3.2. Một số  giải pháp hoàn thiện công tác quản trị  nguồn nhân lực tại Công ty
TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang  ..........................................................................  59
3.2.1. Cơ sở khoa học của giải pháp  .....................................................................  59
3.2.2. Giải pháp  .....................................................................................................  59
3.2.3. Dự kiến kết quả đạt đƣợc  ............................................................................  65
3.3. Một số kiến nghị  .................................................................................................  66
Tóm tắt chương 3  ......................................................................................................  67
KẾT LUẬN  ...............................................................................................................  68
TÀI LIỆU THAM KHẢO  .........................................................................................  69
download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 23:05 22/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp