Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật: 07:19 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là  Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ..................................................................... 4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 4

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 4

5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU, 

CHI NSNN CẤP HUYỆN............................................................................... 6

1.1. Thu, chi NSNN và vai trò của thu, chi NSNN........................................... 6

1.1.1. Khái niệm về thu, chi NSNN .................................................................. 6

1.1.2. Vai trò của quản lý thu, chi NSNN....................................................... 13

1.2. Đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu, chi NSNN

cấp huyện........................................................................................................ 18

1.2.1. Đặc điểm của quản lý thu, chi NSNN cấp huyện ................................. 18

1.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu, chi NSNN cấp huyện ...... 19

1.3. Nội dung cơ bản về quản lý thu, chi NSNN cấp huyện........................... 22

1.3.1. Lập dự toán thu, chi ngân sách huyện................................................... 22

1.3.2. Chấp hành Ngân sách huyện................................................................. 26

1.3.3. Kế toán và Quyết toán Ngân sách......................................................... 30

1.4. Kinh nghiệm của một số huyện ở các tỉnh của Việt Nam về công tác

quản lý thu, chi NSNN và bài học rút ra cho huyện Sơn Dương, tỉnh

Tuyên Quang................................................................................................... 32

1.4.1. Kinh nghiệm của một số huyện của Việt Nam về quản lý thu, chi

NSNN.............................................................................................................. 32

1.4.2. Bài học rút ra cho huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang .................... 35

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ

THU, CHI NSNN........................................................................................... 37

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 37

2.2. Phương pháp nghiên cứu đề tài................................................................ 37

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin ............................................................ 37

2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin........................................................... 38

2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin .......................................................... 39

2.3. Hệ thống chỉ tiêu ...................................................................................... 40

2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiện trạng của địa phương......................................... 40

2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hoạt đông thu, chi ngân sách địa phương ...... 41

Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI

NSNN TẠI HUYỆN SƠN DƯƠNG TỪ NĂM 2011 - 2013....................... 43

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến quản lý thu chi

NSNN tại huyện Sơn Dương........................................................................... 43

3.1.1. Điều kiện tự nhiên................................................................................. 43

3.1.2. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội .................................................... 45

3.2. Thực trạng thu, chi NSNN tại huyện Sơn Dương từ năm 2011 – 2013 .. 47

3.2.1. Các văn bản pháp quy về thu – chi NSNN ........................................... 48

3.2.2. Thực trạng thu NSNN ........................................................................... 50

3.2.3. Thực trạng chi NSNN ........................................................................... 58

3.2.4. Cân đối thu chi ngân sách địa phương.................................................. 70

3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu, chi NSNN tại huyện Sơn Dương ......... 73

3.3.1. Điều kiện tự nhiên................................................................................. 73

3.3.2. Phân cấp quản lý ngân sách trong hệ thống NSNN.............................. 73

3.3.3. Tổ chức bộ máy quản lý........................................................................ 73

3.3.4. Trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý huyện Sơn Dương ...................... 75

3.3.5. Nhận thức của người dân với các nghĩa vụ nộp NSNN........................ 75

3.4. Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý thu, chi NSNN tại

huyện Sơn Dương từ năm 2011 - 2013........................................................... 76

3.4.1. Kết quả đạt được về công tác quản lý thu, chi NSNN.......................... 76

3.4.2. Những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý thu, chi NSNN từ

năm 2011-2013................................................................................................ 78

3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý thu, chi

NSNN từ năm 2011-2013 ............................................................................... 83

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI NSNN TẠI HUYỆN SƠN DƯƠNG....... 87

4.1. Báo cáo thực tập Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và phương hướng hoàn

thiện công tác quản lý thu, chi NSNN tại huyện Sơn Dương......................... 87

4.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội ............................................. 87

4.1.2. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý thu, chi NSNN................. 90

4.2. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thu, chi NSNN tại huyện

Sơn Dương...................................................................................................... 90

4.3. Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu, chi NSNN tại

huyện Sơn Dương............................................................................................ 92

4.3.1. Nhóm giải pháp về quản lý thu NSNN ................................................. 92

4.3.2. Nhóm giải pháp về quản lý chi NSNN ................................................. 94

4.3.3. Các biện pháp khác ............................................................................. 100

4.4. Kiến nghị các điều kiện thực hiện giải pháp.......................................... 103

4.4.1. Đối với Nhà nước và Chính phủ ......................................................... 103

4.4.2. Đối với Bộ Tài chính........................................................................... 103

4.4.3. Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang ....................................... 105

KẾT LUẬN.................................................................................................. 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 108

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 07:19 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp