Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang

Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang

Cập nhật: 22:08 Ngày 21/03/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1

1. Tính cấp thiết của đề tài............................................................................. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................. 1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................. 2

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài................................................... 2

5. Kết cấu của đề tài....................................................................................... 2

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC

TIỄN VỀ QUẢN LÝ NỢ THUẾ........................................................................ 3

1.1. Quản lý nợ thuế trên địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh: khái niệm,

đặc điểm và tầm quan trọng.................................................................. 3

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại nợ thuế .......................................... 3

1.1.2. Tầm quan trọng và yêu cầu của công tác quản lý nợ thuế trên đại

bàn thành phố trực thuộc tỉnh ............................................................. 12

1.2. Nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nợ thuế trên địa

bàn quận huyện, thành phố trực thuộc tỉnh......................................... 13

1.2.1. Nội dung quy trình quản lý nợ thuế................................................... 13

1.2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nợ thuế trên địa

bàn thành phố trực thuộc tỉnh ............................................................. 20

1.3. Kinh nghiệm về quản lý nợ thuế của một số địa phương và vận

dụng cho Chi cục Thuế thành phố Hà Giang...................................... 23

1.3.1. Kinh nghiệm về quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế của một số

quận, huyện, thành phố trong nước..................................................... 23

1.3.2. Bài học kinh nghiệm có thể vận dụng cho Chi cục thuế thành

phố Hà Giang .................................................................................... 24

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................. 25

2.1. Câu hỏi nghiên cứu............................................................................... 25

2.2. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 25

2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu và cách tiếp cận ...................... 25

2.2.2. Cơ sở phương pháp luận.................................................................... 26

2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin......................................................... 26

2.2.4. Phương pháp tổng hợp thông tin ....................................................... 27

2.2.5. Phương pháp phân tích thông tin, số liệu .......................................... 27

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu................................................................ 29

Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI CHI

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ GIANG.......................................................... 30

3.1. Đặc điểm kinh tế- xã hội của thành phố Hà Giang và cơ cấu tổ

chức Chi cục thuế thành phố Hà Giang .............................................. 30

3.1.1. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội...................................................... 30

3.1.2. Đặc điểm NNT trên địa bàn thành phố Hà Giang ............................. 32

3.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và tình hình hoạt động của Chi cục Thuế

thành phố Hà Giang ............................................................................ 34

3.2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế

thành phố Hà Giang ............................................................................ 34

3.2.1. Khái quát tình hình thực hiện công tác quản lý nợ thuế tại Chi

cục thuế thành phố hà Giang............................................................... 34

3.2.2. Thực trạng quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang.... 37

3.2.3. Đánh giá thành tựu và hạn chế của hoạt động quản lý nợ thuế,

tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang.................................................. 55

3.2.4. Nguyên nhân hạn chế trong quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế

thành phố Hà Giang ............................................................................ 57

Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ

THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ GIANG............................... 67

4.1. Bối cảnh phát triển, quan điểm phương hướng hoàn thiện công tác

quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang........................ 67

4.1.1. Bối cảnh phát triển kinh tế xã hội...................................................... 67

4.1.2. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế

thành phố Hà Giang ............................................................................ 69

4.1.3. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế ở Chi cục

thuế thành phố Hà Giang .................................................................... 72

4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế

thành phố Hà Giang ............................................................................ 74

4.2.1. Những giải pháp liên quan đến hoàn thiện công tác tổ chức,

quản lý nợ thuế tại chi cục thuế thành phố Hà Giang......................... 74

4.2.2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất và trình độ chuyên

môn của đội ngũ cán bộ quản lý nợ thuế tại chi cục........................... 80

4.2.3. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đối với đối tượng nộp thuế ....... 82

4.3. Một số khuyến nghị với nhà nước và địa phương................................ 82

4.3.1. Nhà nước cần hoàn thiện các văn bản chính sách pháp luật liên

quan đến quản lý nợ thuế .................................................................... 82

4.3.2. Một số khuyến nghị với thành phố và tỉnh Hà Giang ....................... 92

KẾT LUẬN...................................................................................................... 94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................... 96

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 6 lần - Cập nhật: 22:08 21/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp