Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường Cao đẳng Kinh tế-Công nghệ tp.HCM

Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường Cao đẳng Kinh tế-Công nghệ tp.HCM

Cập nhật: 16:46 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập kế toán  Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường Cao đẳng Kinh tế-Công nghệ tp.HCM  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1:         GIỚI THIỆU           1

1.1.         Tính cấp thiết của đề tài     1

1.2.         Mục tiêu, nội dung nghiên cứu         2

1.2.1.      Mục tiêu tổng quát               2

1.2.2.      Mục tiêu cụ thể     2

1.2.3.      Nội dung nghiên cứu          3

1.3.         Phương pháp nghiên cứu 3

1.3.1.      Phương pháp luận              3

1.3.2.      Phương pháp nghiên cứu 3

1.4.         Đối tượng và phạm vi nghiên cứu   4

1.4.1.      Đối tượng nghiên cứu        4

1.4.2.      Phạm vi nghiên cứu           4

1.5.         Kết cấu của luận văn          4

CHƯƠNG 2:         TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 6

2.1.         Lịch sử hình thành và phát triển của KTQT    6

2.1.1.      Lịch sử hình thành và phát triển của KTQT trên thế giới             6

2.1.2.      Lịch sử hình thành và phát triển KTQT tại Việt Nam    8

2.2.         Khái niệm về KTQT             9

2.3.         So sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị       11

2.3.1.      Những điểm giống nhau giữa KTTC và KTQT              11

2.3.2.      Những điểm khác nhau giữa KTTC và KTQT                11

2.4.         Vai trò của kế toán quản trị                13

2.5.         Nội dung của kế toán quản trị           14

2.5.1.      Hệ thống kế toán chi phí và phân tích biến động chi phí             14

2.5.1.1.   Hệ thống kế toán chi phí    14

2.5.1.2.   Phân tích biến động chi phí               19

2.5.2.      Dự toán ngân sách             21

2.5.2.1.   Khái niệm             21

2.5.2.2.   Phân loại dự toán ngân sách            21

2.5.2.3.   Trình tự lập dự toán ngân sách        22

2.5.2.4.   Các mô hình lập dự toán   23

2.5.2.5.   Nội dung dự toán ngân sách            26

2.5.3.      Kế toán trách nhiệm           28

2.5.3.1.   Khái niệm             28

2.5.3.2.   Nội dung kế toán trách nhiệm          28

2.5.4.      Thiết lập thông tin KTQT cho quá trình ra quyết định   31

2.5.4.1.   Thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn         31

2.5.4.2.   Thông tin KTQT cho việc ra quyết định dài hạn            33

2.5.5.      Các nghiên cứu liên quan đến đề tài              33

2.5.5.1.   Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan               33

2.5.5.2.   Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam có liên quan   37

2.5.6.      Một số điểm khác biệt giữa DN và trường học về việc vận dụng KTQT   38

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2     39

CHƯƠNG 3:         THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀKẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ  - CÔNG NGHỆ TP.HCM                    40

3.1.         Giới thiệu chung về trường Cao đẳng Kinh tế- Công nghệ TP.HCM        40

3.1.1.      Lịch sử hình thành và phát triển       40

3.1.2.      Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm             40

3.1.2.1.   Nhiệm vụ              40

3.1.2.2.   Quyền hạn và trách nhiệm                41

3.1.3.      Quy mô  43

3.1.4.      Tổ chức bộ máy quản lý    43

3.1.5.      Một số chỉ tiêu thu – chi tại trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM         45

3.1.5.1.   Nội dung thu         45

3.1.5.2.   Nội dung chi         46

3.1.6.      Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển        47

3.1.6.1.   Thuận lợi               47

3.1.6.2.   Khó khăn               48

3.1.6.3.   Phương hướng phát triển  48

3.2.         Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại trường Cao đẳng kinh tế - công nghệ TPHCM       50

3.2.1.      Tổ chức chứng từ kế toán  50

3.2.2.      Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán                50

3.2.3.      Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán   51

3.2.4.      Tổ chức bộ máy kế toán    52

3.2.5.      Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính                54

3.2.6.      Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM   55

3.2.6.1.   Ưu điểm                55

3.2.6.2.   Nhược điểm         56

3.3.         Thực trạng tổ chức công tác KTQT tại trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TPHCM       57

3.3.1.      Lập kế hoạch năm học      57

3.3.2.      Đánh giá trách nhiệm quản lý          63

3.3.2.1.   Sự phân cấp quản lý tại trường        63

3.3.2.2.   Phân loại cán bộ giảng viên theo mức độ hoàn thành công việc             66

3.3.2.3.   Quy trình đánh giá CBVC được thực hiện theo trình tự sau       68

3.3.2.4.   Báo cáo đánh giá trách nhiệm         69

3.3.3.      Xác định chi phí đào tạo    69

3.3.4.      Đánh giá tổ chức KTQT tại trường Cao đẳng kinh tế - công nghệ TP.HCM            70

3.3.4.1.   Ưu điểm                70

3.3.4.2.   Nhược điểm         71

3.3.5.      Nguyên nhân của những hạn chế   73

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3     73

CHƯƠNG 4:         HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM             75

4.1.         Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM             75

4.2.         Các quan điểm hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM       76

4.2.1.      Hoàn thiện KTQT phù hợp với mô hình tổ chức quản lý tại trường

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 16:46 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186