Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Cập nhật: 07:13 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu ..........................................................................................2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài.............................................................2

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài............................................................2

5. Kết cấu Luận văn ................................................................................................2

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN....................................................3

1.1. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế ....................................................3

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh

vực y tế....................................................................................................................3

1.1.2. Vai trò của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế ...........................5

1.2. Cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế ..6

1.2.1. Sự cần thiết và mục tiêu của cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự

nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế........................................................................6

1.2.2. Nguồn tài chính và nội dung chi của các đơn vị sự nghiệp công lập

thuộc lĩnh vực y tế ..................................................................................................9

1.3. Sự cần thiết hoàn thiện cơ thế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế

công lập .....................................................................................................................18

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc lĩnh vực y tế ......................................................................................21

1.4.1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước .........................................21

1.4.2. Cơ chế quản lý tài chính .............................................................................22

1.4.3. Tổ chức bộ máy, năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên trong đơn vị

sự nghiệp..............................................................................................................22

1.4.4. Công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp......23

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................25

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................25

2.2. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................25

2.2.1. Cơ sở phương pháp luận .............................................................................25

2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu .....................................................................26

2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin................................................................27

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu.......................................................................29

2.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động KCB của đơn vị ......................29

2.3.2. Các chỉ tiêu để đánh giá công tác tự chủ tài chính tại đơn vị .....................29

Chương 3. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH

VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ.....................................................30

3.1. Khái quát về bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ ...................................................30

3.2. Thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ ...........34

3.2.1. Cơ chế quản lý nguồn thu ...........................................................................35

3.2.2. Cơ chế quản lý các khoản chi .....................................................................42

3.2.3. Tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ tại Bệnh viện........................48

3.2.4. Cơ chế quản lý tài sản, vật tư......................................................................61

3.2.5. Cơ chế kiểm tra kiểm soát tài chính ...........................................................62

3.3. Đánh giá chung tình hình tự chủ tài chính của bệnh viện đa khoa tỉnh Phú

Thọ giai đoạn 2009 - 2013 ........................................................................................62

3.3.1. Những kết quả đạt được..............................................................................63

3.3.2. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân ...................................................65

Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

TẠI BVĐK TỈNH PHÚ THỌ TRONG THỜI GIAN TỚI................75

4.1. Mục tiêu, định hướng phát triển bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong thời

gian tới.......................................................................................................................75

4.1.1. Mục tiêu ......................................................................................................75

4.1.2. Các nhiệm vụ trọng tâm..............................................................................76

4.1.3. Quan điểm, định hướng về tự chủ tài chính ở các đơn vị sự nghiệp y

tế công lập trực thuộc Sở Y tế nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú

Thọ nói riêng .......................................................................................................81

4.2. Báo cáo thực tập Giải pháp hoàn thiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

trong thời gian tới......................................................................................................82

4.2.1. Nâng cao nhận thức về tự chủ tài chính......................................................82

4.2.2. Đa dạng hóa nguồn thu cho bệnh viện........................................................83

4.2.3. Tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả các khoản chi ...............................86

4.2.4. Hoàn thiện cơ chế trả lương và phân phối thu nhập ...................................88

4.2.5. Tăng cường công tác quản lý tài sản công..................................................89

4.2.6. Giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát tài chính.....................................89

4.2.7. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức ............................................92

4.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp........................................................................93

4.3.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước .......................................................93

4.3.2. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ..................................................96

KẾT LUẬN..............................................................................................................99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................101

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 15 lần - Cập nhật: 07:13 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp