Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long

Hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long

Cập nhật: 21:28 Ngày 25/02/2016

Báo cáo thực tập Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I:

1.1.1. Đất nông nghiệp và tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới..... 4

1.1.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam................................... 5

1.2. Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp ......................................................... 6

1.3. Một số vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng đất.......................................... 8

1.3.1. Khái quát về hiệu quả và hiệu quả sử dụng đất ...................................... 8

1.3.1.1. Hiệu quả kinh tế ................................................................................... 9

1.3.1.2. Hiệu quả xã hội .................................................................................. 12

1.3.1.3. Hiệu quả môi trường .......................................................................... 12

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ................ 13

1.4.1. Nhóm yếu tố về điều kiện tự nhiên ....................................................... 13

1.4.2. Nhóm các yếu tố kinh tế, tổ chức.......................................................... 13

1.4.3. Nhóm các yếu tố kinh tế - xã hội .......................................................... 14

1.4.4. Nhóm các yếu tố kỹ thuật canh tác ....................................................... 16

1.4.5. Nhóm nhân tố về vốn ............................................................................ 16

1.5. Những nghiên cứu về nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên Thế giới và

Việt Nam ......................................................................................................... 17

1.5.1. Những nghiên cứu trên thế giới ............................................................ 17

1.5.2. Những nghiên cứu trong nước .............................................................. 21

CHƯƠNG II:

2.2. Phạm vi và giới hạn đề tài........................................................................ 24

2.3.2.1. Hiệu quả kinh tế ................................................................................. 25

2.3.2.2. Hiệu quả xã hội .................................................................................. 25

2.3.2.3. Hiệu quả môi trường .......................................................................... 25

2.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 25

2.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp..................................... 25

2.4.2. Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân(PRA)

2.4.3.1..Đánh giá hiệu quả kinh tế .................................................................. 26

2.4.3.2. Đánh giá hiệu quả xã hội.................................................................... 28

2.4.3.3. Đánh giá hiệu quả môi trường ........................................................... 29

2.4.4. Các phương pháp khác.......................................................................... 29

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN................. 30

3.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội ........................................................ 30

3.1.1. Điều kiện tự nhiên................................................................................. 30

3.1.1.1. Vị trí địa lý ........................................................................................ 30

3.1.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo .............................................................. 31

3.1.1.3. Khí hậu .............................................................................................. 31

3.1.2. Các nguồn tài nguyên............................................................................ 32

3.1.2.1. Tài nguyên đất ................................................................................... 32

3.1.2.2. Tài nguyên nước................................................................................. 33

3.1.2.3. Tài nguyên khoáng sản ...................................................................... 34

3.1.3. Thực trạng quả ....................................... 35

3.1.4. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.................................................... 36

3.1.4.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế............................................. 36

3.1.4.2. Xã hội................................................................................................. 37

3.1.5.Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường.... 43

3.1.5.1. Những lợi thế...................................................................................... 43

3.1.5.2. Những hạn chế và thách thức............................................................. 43

3.1.5.3. Áp lực đối với đất đai......................................................................... 44

3.2. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng các loại đất nông nghiệp......... 44

3.2.1. Các loại hình sử dụng đất...................................................................... 44

3.2.2. Hiệu quả các loại hình sử dụng đất....................................................... 47

3.3. Đề xuất một số giải pháp trong quản lý sử dụng đất ............................... 56

3.3.1. Quan điểm sử dụng đất ......................................................................... 56

3.3.2 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp................................................... 57

3.3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm

theo hướng phát triển bền vững ...................................................................... 59

3.3.3.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách......................................................... 59

3.3.3.2. Giải pháp áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất .......................... 59

3.3.3.3. Giải pháp về thị trường ...................................................................... 60

3.3.3.4. Giải pháp về vốn đầu tư ..................................................................... 61

3.3.3.5. Giải pháp về nguồn nhân lực ............................................................. 61

3.3.3.6. Giải pháp về bảo vệ môi trường......................................................... 62

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................... 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 21:28 25/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp